1. 1 (Wasa. Inkvarteringen i Kristinestad.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 32
 2. 2 Inqvarteringskomitén.
  Helsingfors Dagblad nro 99
 3. 3 Inqvarteringskomitén.
  Helsingfors Dagblad nro 193
 4. 4 Tili majoituskustannuksista Hämeenlinnassa.
  Hämäläinen nro 48
 5. 5 Inkvarteringskassan.
  Vasabladet nro 9
 6. 6 H:linna. (Majoitusrahain tili.)
  Hämäläinen nro 20
 7. 7 H:linnan majoitusrahain tili.
  Hämäläinen nro 47
 8. 8 (Uusi Karleby. Sotilasmajoitus.) ev-oe.
  Uusi Suometar nro 95
 9. 9 Insändt. (Om inqvarteringsutgörandet, särskilt med af seende å Åbo.) Inqvarteringsutgörande.
  Åbo Underrättelser nro 31
 10. 10 Reflexioner i anledning af den fråga, som skall vara å bane, om upphörande den inqvarteringfrihet, som Helsingfors stads Nybyggare är förunnad.) (Insändt.)
  Helsingfors Tidningar nro 89
 11. 11 Borgå. (En af de i landet befintliga Ryska Linie-bataillanerna skall inkvarteras i staden.)
  Borgå Tidning nro 71
 12. 12 Meddeladt.) (Sammanträde för val af Inkvarteringskomité och Brankomission.
  Wiborg nro 124
 13. 13 Helsingfors. (Ledamöter i Inqvarteringskomitén.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 151
 14. 14 Helsingfors. (Mönstring i inkv. af militär.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 177
 15. 15 Helsingfors stads inqvarterings budget.
  Finlands Allmänna Tidning nro 183
 16. 16 (Till red. af H.D. Med anl. af i no 300. f. 1862. ang. inkvarteringskomiten o. reqvirerade penningar.) Semenoff.
  Helsingfors Dagblad nro 12
 17. 17 Till Herr Semenoff i no 12 af H.D. (Ang. rekv. af hyresmedel fr. inkvartering.) J.F. Gadd.
  Helsingfors Dagblad nro 39
 18. 18 (Heinola. Inkvartering.) -n.
  Helsingfors Dagblad nro 278
 19. 19 Majoitus-rahat.
  Hämäläinen nro 42
 20. 20 Majoituskomitean kokous H:gissä.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 64