1. 1 Kaupunki juttu j a maalais-ukoille. (Waasasta. Kasarmia rakennetaan.) Jaska.
  Vaasan Sanomat nro 30
 2. 2 Kasernbygnadsarbetena i Wasa.
  Vasabladet nro 56
 3. 3 De värnepligtiges kasernbygnader i Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 89
 4. 4 Frågan om bostad åt värnepligtiges bataljon i Åbo.
  Åbo Posten nro 130
 5. 5 Plats för de blifvande kasernbygnaderna i Åbo.
  Åbo Posten nro 299
 6. 6 Plats för värnepligtiges kasern i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 327
 7. 7 Korresp. (Wasa. Artisten A. Liljelunds tafvelutställning. Sångerskan Lydia Lagus konsert. De nya kasernbygnaderna. Sommarmarknaden. Sandbergska teatertruppen i Mustasaari. Frost i Lappi.) Thomas.
  Åbo Underrättelser nro 180
 8. 8 Frågan om plats för de värnepligtiges kaserner i Wiborg.)
  Östra Finland nro 5
 9. 9 De värnepligtigas kasernar i Vasa.
  Helsingfors Dagblad nro 18
 10. 10 Korresp. (St Michel. De värnepligtigas kaserner.)
  Helsingfors Dagblad nro 30
 11. 11 De finska nya kasernarna enl. G. Winters uppsats i ryska tidningar.
  Helsingfors Dagblad nro 40
 12. 12 Till Red af H.D. Placeringen af de värnepligtiges kasernar i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 137
 13. 13 Asevelvollisten kasarmipaikasta Hämeenlinnassa.
  Hämeen Sanomat nro 2
 14. 14 Kirje Hämäläiselle. (Helsingistä. Asevelvollisten asumapaikoista y.m.)
  Hämäläinen nro 85
 15. 15 (Medd.) Redogörelse för kasernbyggnadsarbetets framskridande i Uleåborg.
  Uleåborgs Tidning nro 4
 16. 16 Bemötande i kasernbyggnads frågan. (I anl. af uppsats i U.T. n:o 13 och 14.) (forts.) Th. Granstedt. (Polem. följer.)
  Uleåborgs Tidning nro 19
 17. 17 Suomen asevelvollisten kasarmit.
  Uusi Suometar nro 94
 18. 18 Beskrifning öfver de värnepligtiges kaserner i Vasa.
  Vasabladet nro 4
 19. 19 Korresp. (Torneå. Borgmästarval. Kasern såld.) Torneåbo. Anm. af Red:n.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 20. 20 Kirje Oulusta. (Kasarmien myynti-asia.) Esa.
  Oulun Lehti nro 33