1. 1 Uppmaning till understöd för fallne krigares enkor och barn samt för i kriget blesserade.
  Åbo Tidning nro 73
 2. 2 Ny pensionsstat för finska militären.
  Finlands Allmänna Tidning nro 190
 3. 3 Ny pensionsstat för Finska militären.
  Wiborg nro 65
 4. 4 Kertomus Keisarillisen Henkivartijan Suomen tarkkampujapataljoonan alaupseereille ja sotamiehille perustetun pensioni rahaston hoidosta v. 1866.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 32
 5. 5 De indelta bataljonernas kassor.
  Hufvudstadsbladet nro 18
 6. 6 Jaettuin pataljoonain kassat.
  Hämäläinen nro 5
 7. 7 Kertomus eläkerahaston hoidosta alapäällystölle ja miehistölle Henkivartiaväen suomalaisessa tarkkampuja pataljoonassa ja sen reservikomp. 1868.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 63
 8. 8 Ang. frågan om militärens pensioner.
  Helsingfors nro 243
 9. 9 Kan och bör ett lottningsområde understödja de värnepliktige, som komma till aktiv tjenegöring? C.J.S.
  Norra Posten nro 13
 10. 10 I frågan om understöd för värnepligtige. (Med anl. af uppsatsen i Norra P.: Kan och bör ett lottningsområde understödja de värnepligtiga, som komma till aktiv tjenstgöring? H.M-g.
  Norra Posten nro 16
 11. 11 I frågan om understöd åt värnepligtige. C.J.S. (polem. följer.)
  Norra Posten nro 19
 12. 12 Slutbemötande till hrr H.M(yrsko)g i frågan om understöd åt värnepligtige. C.J.S.
  Norra Posten nro 23
 13. 13 Anmälan. (Upprop om understöd åt dem, som lidit genom Napoleons krig.)
  Åbo Allmänna Tidning nro 47
 14. 14 Redovisning öfver. Inkvarterings kassans i Wiborg inkomster och utgifter år 1864.
  Wiborgs Tidning nro 36