1. 1 Vapenrockar för indelta.
  Helsingfors Tidningar nro 27
 2. 2 Uniform för indelta finska skarpskyttebataljonerna.
  Helsingfors Tidningar nro 56
 3. 3 Uniformsförändringar vid militären.
  Helsingfors Dagblad nro 254
 4. 4 Sotaväen univormumuutokset.
  Suometar nro 255
 5. 5 I fråga om den framtida beväringens beklädnad. (Med anl. af notis i H.D.)
  Åbo Underrättelser nro 123
 6. 6 Om förändring af finska militärens uniformer.
  Helsingfors Dagblad nro 92
 7. 7 Ang. den finska militärens uniform.
  Helsingfors Dagblad nro 332
 8. 8 H:fors Klädespersedlar för den inhemska militärens räkn. förfärdigas i arbetshemmet för ålderstigna kvinnor.
  Folkwännen nro 278
 9. 9 Auktion på beklädnadspersedlar för kongl. Flottornes Sjö-Artillerie och arbets manskap.
  Åbo Tidning nro 19
 10. 10 Om uniformen för finska skarpskyttebataljonerna.
  Helsingfors Dagblad nro 116
 11. 11 Finska militärens nya uniform.
  Helsingfors Dagblad nro 345
 12. 12 Beriktigande i anl. af notisen om militärens hufvudbonader vid maskerader.
  Åbo Posten nro 2
 13. 13 Ang. krigkommissariatets kungrörelse om den finska militärens beklädnad.
  Åbo Posten nro 30
 14. 14 Kaupunki juttuja maalaisukoille. (Sotilaiden lakin-liput.) Jaska.
  Waasan Lehti nro 97