1. 1 (Insändt.) Om Knekte-torps återinförande.
  Wiborg nro 15
 2. 2 Puustellien hankkimisesta jaetun sotaväen upseereille sekä vaatteiden laittamisesta tälle sotaväelle on K.M. säätänyt.
  Suometar nro 29
 3. 3 (Lähdetetty.) (Jaetun Sotaväen Puustellit.) Pärtty.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 33
 4. 4 Kirjeitä Jukka Lintuselle. (Sotilastorpat.) Tiitus Tuiretinen.
  Suometar nro 8
 5. 5 Militär-boställena. Med anl. af i F.A.T. n:o 299.
  Borgåbladet nro 51
 6. 6 (Ins.) Hvilken nytta drager staten af militie boställena i landet och månne denna är den högsta möjliga? d.
  Finlands Allmänna Tidning nro 299
 7. 7 Om finska krigsväsendet med anl. af soldattorpens uppbyggande.
  Helsingfors Dagblad nro 273
 8. 8 Aforismer uti dagens frågor. (Ins.) (Om kronoboställen. Kronolänsmanstjenstens organisering. Om kungörelsers uppläsande fr. predikstolen. Om H.D:s betrktelser öfver budgeten. Om byggandet af soldattorp för indelta militären.)
  Helsingfors Tidningar nro 113
 9. 9 Ins.) (Om lagbud gällande upplåtande af torpjord för den indelta militären.
  Helsingfors Tidningar nro 172
 10. 10 Sotamiesten torppain teko.
  Suometar nro 2
 11. 11 Soldattorpen. Med anl. af W.B. n:o 48.
  Åbo Underrättelser nro 145
 12. 12 (Ins.) Till Folkvännen ang. knekttorpen. G.M.B.
  Borgåbladet nro 16
 13. 13 (Ins.) Om knekttorpen i Borgå s:n.
  Borgåbladet nro 17
 14. 14 (Ins.) Några ord om knekttorpen. K. Furuhielm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 57
 15. 15 Svar till Chefen för Militie-Expeditionen Senatorn o. Ridd. m.m. Hr. K. Furuhjelm, ang Knekttorpen. C.M. Creutz.
  Finlands Allmänna Tidning nro 76
 16. 16 Genmäle (t. fil.dokt. h. grefve C.M. Creutz med anl. af svar ang. knektetorpen .) K. Furuhielm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 82
 17. 17 Om knektetorpen.
  Folkwännen nro 14
 18. 18 Ytterligare några ord om knektetorpen. (Med anl. af en ins G.M.B. i Borgåbl.)
  Folkwännen nro 18
 19. 19 Soldatstorpens uppbyggande, (fr. Uleåborg.) A.M.R.
  Helsingfors Dagblad nro 25
 20. 20 (Anh. o. pl.) Upplysning t. hr. prof. E.J. Bonsdorff. (Ang. knektetorpen o arrendet.) Elis Holm.
  Helsingfors Tidningar nro 124