1. 1 Rörelsen inom Ryssland till kapareväsendets återinförande.
  Helsingfors Dagblad nro 331
 2. 2 Kaperifrågan i den ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 336
 3. 3 Kaperifrågan enl. Mosk. Wädom.
  Helsingfors Dagblad nro 352
 4. 4 Ang. kryssarefrågan i U.S.
  Björneborgs Tidning nro 40
 5. 5 Allehanda från H:fors. (Tidningspolemiken i kryssarefrågan.) M.e.a.g.
  Dagens Nyheter nro 110
 6. 6 Mot Mbl. för d. l maj i krysserifrågan) (forts.
  Helsingfors Dagblad nro 119
 7. 7 Handelsföreningen i Åbo i kryssarefrågan. (Telegram till H.D.)
  Helsingfors Dagblad nro 122
 8. 8 Ryska pressen och kaperifrågan, Mbladet.
  Helsingfors Dagblad nro 130
 9. 9 Ännu angående förslaget om privatkrysseriet.) (forts.
  Helsingfors Dagblad nro 133
 10. 10 Kryssääjälaivakysymys (ja Suomi.)
  Keski-Suomi nro 42
 11. 11 Krönika. (Polemiken med Dagbl, i kryssarefrågan, folkrätt. Runebergs-festen. Fennomani.) Zvidam.
  Morgonbladet nro 109
 12. 12 Kaaparikysymys.
  Pohjois-Suomi nro 33
 13. 13 Skall Finland främja kaperiväsendet? (I anl. af telegram från Moskwa.)
  Uleåborgs Tidning nro 29
 14. 14 Ytterligare i kaperifrågan.
  Uleåborgs Tidning nro 32
 15. 15 Morgonbladet och kryssarefrågan.
  Uleåborgs Tidning nro 35
 16. 16 Suomalaisten ei sovi ottaa osaa venäläiseen kryssaritoimeen.
  Uusi Suometar nro 58
 17. 17 Kirje Helsingistä. (H.D. kryssariasiasta.)
  Uusi Suometar nro 65
 18. 18 Luku 23 on merkillinen Suomen sotahistoriassa.
  Uusi Suometar nro 78
 19. 19 Svar åt Pet. Wäd. i kryssarefrågan i anl. af yttranden i Ö.F. och H.D.
  Östra Finland nro 47
 20. 20 Golos i kaperifrågan. (Den ryska tidningens åsikt i den orientaliska frågan.)
  Helsingfors Dagblad nro 333