1. 1 Kirjeitä Krasnojeselon leiristä. (Ampumatarkastukset. Käynti Pietarissa. Keisarilliset nimipäivät leirissä.) Nahkapoika.
  Suomalainen nro 67
 2. 2 Muistelmia Krasnojeselon leirimatkalta. Nahkapoika.
  Suomalainen nro 86
 3. 3 Muistelmia leirikokouksesta Krasnoje Selossa v. 1890. Kuula.
  Uusi Suometar nro 255
 4. 4 Kirje Krasnoje Selon leiristä. Esko.
  Wiipurin Sanomat nro 182
 5. 5 Krasnoje Selo. 1887. (Beskrifning på staden.) -v-.)
  Österbottniska Posten nro 30
 6. 6 Pietarista. (Keisari tarkastanut Suomen sotaväkeä ja lahjoittanut joka miehelle l k.ruplan.)
  Sanomia Turusta nro 27
 7. 7 Pietarista. Suomalainen sotaväestö. Keisari lahjoittanut rahasumman joka sotamiehelle katselmuksen johdosta.
  Suometar nro 28
 8. 8 Meddel.) (Indelta militären. Approbationsmönst. i Jyväskylä stad.
  Kuopio Tidning nro 8
 9. 9 Willmanstrand. (Korresp.) Kuopio indelta bataljonens ankomst.
  Wiborg nro 47
 10. 10 Kuopio. (Bataljonsmöte.)
  Kuopio Tidning nro 20
 11. 11 Korresp.) (Willmanstrand. Indelta bataljons 4. kompaniers examen.) rt.
  Wiborg nro 90
 12. 12 Ombudens för rust- och rotehållarne i Nylands län sammanträden i Helsingfors d. 29 och 31 maj samt den 2 Juni 1858.
  Helsingfors Tidningar nro 51
 13. 13 (Lähet.) Kokous Kuopiossa ruotusotaväen asiassa. P.K.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 38
 14. 14 Ruotusotaväen kokous.
  Porin Kaupungin Sanomia nro 1
 15. 15 Leirikokous, rahan ansio.
  Hämäläinen nro 22
 16. 16 Leirikokous.
  Tapio nro 24
 17. 17 (Fredrikshamn. Militärinspektion.) jes.
  Morgonbladet nro 239
 18. 18 Tvenne scener från Alexanders torg. Taflor ur verkligheten. (Berättelser fr. en exercis i Åbo.) S-11.
  Åbo Underrättelser nro 288
 19. 19 Finsk soldat erhållit pris vid prisskjutningen i Krasnoje Selo.
  Helsingfors Dagblad nro 208
 20. 20 Från Kischineff, bref af en en soldat om lägerlifvet.
  Åbo Underrättelser nro 264