1. 1 Värneplikten och kavallerifrågan. (Med anl. af art. Vår värneplikt i N. Pr. n. 112, 113.) W.S.
  Nya Pressen nro 121
 2. 2 Det finska kavalleriet.
  Wasa Tidning nro 61
 3. 3 Uppställandet inhemskt kavalleri. (Forts.)
  Wiborgsbladet nro 46
 4. 4 Till frågan om vårt kavalleris remont. R. Eth.
  Hufvudstadsbladet nro 64
 5. 5 Willmanstrand. Invigningen af dragonregementets standard.
  Finland nro 168
 6. 6 Dragonerna vid Willmanstrand. I. II. III. (Finska kavalleriets grundläggning, organisation och första utveckling.) A.J.
  Hufvudstadsbladet nro 112
 7. 7 I anledning af dragonregementets hästinköp. H.V.G.
  Hufvudstadsbladet nro 317
 8. 8 Kirje Suomen rakuunarykmentistä. Lappeenranta. Opetuseskatroona alkanut toimituksensa. Kenraali Renvallin tarkastus.) J.H
  Lappeenrannan Uutiset nro 48
 9. 9 Lappeenranta. Suomen rakuunarykmentin Opetuseskatroona.
  Lappeenrannan Uutiset nro 52
 10. 10 Lappeenranta. Rakuunarykmentin opetuseskadroonan kannukset.
  Lappeenrannan Uutiset nro 57
 11. 11 Lappeenranta.Suomen rakuunarykmentin tarkastus.
  Lappeenrannan Uutiset nro 80
 12. 12 Lappeenranta. Rakuunarykmentin opetuseskadroonan tutkinnot.
  Lappeenrannan Uutiset nro 101
 13. 13 Lappeenranta. Eversti Schauman pannut toimeen iltaman sotamiehille rakuunarykmentissä.
  Lappeenrannan Uutiset nro 119
 14. 14 Finska dragonregementets fana inviges i W-strand.
  Nya Pressen nro 195
 15. 15 Dragonregements prisskjutning i Willmanstrand.
  Nya Pressen nro 212
 16. 16 Kirjekortti Rakuuna-rykmentistä. (Lappeenrannassa.)
  Turun Lehti nro 143
 17. 17 Suomen ratsuväen lipun vihkiminen Lappeenrannassa.
  Wiipurin Sanomat nro 169
 18. 18 Krönika. (Om uppställandet af ett finskt dragonregiment.) H.
  Åbo Underrättelser nro 228
 19. 19 Frågan om finskt kavalleri. (Med anl. af en art. i N. Pr.)
  Hufvudstadsbladet nro 39
 20. 20 Kavalleripropositionen.
  Nya Pressen nro 100