1. 1 Kirje Helsingistä. (Tykistö Suomen kansallisarmeijassa.) Esko.
  Kaiku nro 39
 2. 2 Artilleriet och pansarskeppen.
  Helsingfors Dagblad nro 154
 3. 3 Artilleriskjutbana inrättas vid Willmanstrand.
  Östra Finland nro 80
 4. 4 Heinolasta. (Polemiikki Tapion kanssa tykki-väestä .) -n.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 22
 5. 5 Med anl. af frågan om uppställande af finskt artilleri, skrifves i H.D.
  Östra Finland nro 106
 6. 6 H:fors d. 23 Febr. (Om uppställande af finskt artilleri.)
  Helsingfors Dagblad nro 52
 7. 7 I anledning af artikeln i Ö.F. rörande militärfrågan och särskildt inrättandet af finskt artilleri.
  Helsingfors Dagblad nro 243