1. 1 Bref från Borgå t. H.fors. (Indelta militärens öfningar. Militärbestraffning. Med anl. af. H.T o. indl. militären. Teaterskolan.)
  Borgåbladet nro 21
 2. 2 Till Åbo Underr:s red. (Om chefskapets rätt att utan orsak afskeda någon af underbefälet.) -bg.
  Åbo Underrättelser nro 134
 3. 3 Spanska fiolen. (Lagligt tortyrredskap inom militären.)
  Helsingfors Dagblad nro 135
 4. 4 Meddel.) (Om ÅU:s betraktelser i nr 15 med anl. af strid mellan soldater och en arbetskarl. Militär-lagar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 26
 5. 5 Kirje Helsingistä. (Rangaistusmääräykset Suomen sotamiehille.) Esko.
  Kaiku nro 34
 6. 6 Helsingfors den 13 jan. (Chefernas för finska militären sammanträde i H.fors för att diskutera frågan om förhållandet mellan befäl och manskap.)
  Helsingfors Dagblad nro 11
 7. 7 Suomen sotaväen järjestyssäännöstä ja kurista.
  Kuopion Sanomat nro 17
 8. 8 H:fors d. 8 dec. (Ang. befälhafvarens för finska militären skrifvelse af den 10 okt. angående iakttagande af militärisk ordning och disciplin.)
  Helsingfors Dagblad nro 335
 9. 9 Inredande af cellrum vid länehäktet i Wasa för till sådant straff dömde värnepligtige.
  Wasa Tidning nro 35
 10. 10 Från Hfors synkrets. (Det militära hälsningssättet.) Gunnar.
  Åbo Tidning nro 309
 11. 11 Wår militär. (Ref lektioner i anl. af de disciplinära målen i Wiborg o. Wasa.)
  Helsingfors Dagblad nro 109
 12. 12 Wiipurista. (Rettelöltä päällikkyyden ja asevelvollisten välillä.)
  Ilmarinen nro 62
 13. 13 Från allmänheten. Nödrätt och militärdisciplin. (En drunkande sökt rädda sig till Kalfholmen (krutstation för Sveaborg) men hindrats af vaktkapande soldaten.) Alexis.
  Nya Pressen nro 148
 14. 14 Militären och samhället. (Åbo bataljonernas officiela berättelser offentliga aktstycken? Prässens inflytande på den militära disciplinen.)
  Wasa Tidning nro 27
 15. 15 Asevelvollisuus ja vastuunyhteys. (Sotaväen kurista pataljoonissamme.)
  Hämeen Sanomat nro 14
 16. 16 (Läh.) Asevelvollistemme rangaistuksesta sananen. A.L.
  Uusi Suometar nro 172
 17. 17 K.S:n Toim:Ile. Ruumiin rangaistusta sotaväessämme. Kalle.
  Keski-Suomi nro 30
 18. 18 Krigsrättsmålet i Wiborg. (Ang. värnepligtigen i Finland o. disciplin.)
  Finland nro 113
 19. 19 Finskt krigarlif. (Med anl. af myterimålet vid Viborgs bataljon.)
  Hufvudstadsbladet nro 91
 20. 20 Ojämt falla ödets lotter. (Ang strängheten i beifrandet af de värnepligtiges lagöfverträdelser i jämförelse med befälets.)
  Nya Pressen nro 4