1. 1 II. Huru gagna skråförfattningarna handtverken?
  Suomi nro 29
 2. 2 III. Werkningar af Skråförfattningens upphäfvande.
  Suomi nro 32
 3. 3 Uttalande i anl. af att 2 no:n af Saima innehålla: svar till hr. Nervander i frågan Huru gagna skråförfattningarna handtverken?
  Åbo Underrättelser nro 59
 4. 4 (Insändt.) Ett votum i Näringsfrågan. (Med anl. af Å.T. många och länga repriser om Skråordningen.) Ungherre.
  Åbo Underrättelser nro 7
 5. 5 Skråtvång och näringsfrihet.
  Helsingfors Tidningar nro 81
 6. 6 Björneborg den 30 jan. (Om stånds- och skråinrättningen i forna dar.) (forts.)
  Björneborgs Tidning nro 9
 7. 7 Om Skråinrättningar.
  Åbo Tidning nro 95
 8. 8 Tammerfors friplats mot skråordningarnas tvång.
  Saima nro 34
 9. 9 Tammerfors friplats mot skråordningarnas tvång.
  Suomi nro 34
 10. 10 II. Huru gagna skråförfattningarna handtverken?
  Saima nro 29
 11. 11 III. Werkningar af Skråförfattningens upphäfvande.
  Saima nro 32
 12. 12 Om skråväsendet. (I anledning af bladets artiklar om näringsfriheten.)
  Åbo Tidningar nro 9
 13. 13 Med anledning af insändarnes i Morgonbladet och Teknologen stormlöpning mot skråväsendet.
  Åbo Tidningar nro 14
 14. 14 Om Förädlingsnäringens tillstånd i Finland. (Om skråtvång och näringsfrihet.)
  Ilmarinen nro 89
 15. 15 Om skråväsendets upphäfvande.
  Åbo Underrättelser nro 1
 16. 16 Skråväsendet. G.
  Wiborg nro 85