1. 1 Suomen sotaväen komentoa suomeksi ja Åbo Tidningar.
  Suometar nro 13
 2. 2 (Suomalaisia liikanimiä ruotumiehille toivoo Y.K. Stressa.) j-k-a.
  Suometar nro 13
 3. 3 Tillnamn, med anl. af Y.K. yttranden i Suometar om indelta militären.
  Åbo Tidningar nro 21
 4. 4 Kommando-ord på finska.
  Åbo Tidningar nro 23
 5. 5 Kommando-ord. (Ang. finska kommando-ord vin indelta militären.)
  Åbo Tidningar nro 27
 6. 6 Också en reform. (Ang. kommandoord på finska.) -t-r.
  Åbo Underrättelser nro 35
 7. 7 Suomen asevelvollisen sotaväen käskysanoista. F.T:na.
  Ilmarinen nro 28
 8. 8 Suomen sotaväen komentokielestä kirjoittaa nimimerkki A.D.
  Pohjois-Suomi nro 104
 9. 9 Suomen asevelvollisen sotaväen käskysanoista. F.T:na.
  Uusi Suometar nro 43
 10. 10 På hvilket tungomål skall den nya finska militären kommenderas?
  Helsingfors Dagblad nro 314
 11. 11 (Läh.) Suomen sotaväen komentokielestä.
  Uusi Suometar nro 89
 12. 12 Kysymys Suomen asevelvollisen sotaväen komentokielestä.
  Uusi Suometar nro 154
 13. 13 Wiborg den 25 nov. (Om det b1ifande kommandospråket för värnepligtige.)
  Wiborgs Tidning nro 137
 14. 14 Frågan om kommandospråket vid finska militären.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 15. 15 Helsingfors den 17 febr. (Kommandospråket vid finska militära.)
  Helsingfors Dagblad nro 46
 16. 16 Kirje Helsingistä. XXXVIII. (Suomen sotaväen komennuskieli.) Esko.
  Kaiku nro 8
 17. 17 Tilltalsordet vid värnepligtsarmén.
  Morgonbladet nro 99
 18. 18 Suomen armeijan komentokielestä.
  Oulun Lehti nro 9
 19. 19 Asevelvollisen sotaväkemme komentokieli.
  Pohjois-Suomi nro 6
 20. 20 Sotaväen komento-kielestä.
  Pohjois-Suomi nro 15