1. 1 Fortsättning af Företeckning öfver Militaire-sammanskotten.
    Åbo Allmänna Tidning nro 66
  2. 2 Fortsätting af Företeckning öfver Militaire-sammanskotten.
    Åbo Allmänna Tidning nro 69