1. 1 Ins.) Fråga till vederbörande. (Angående föreskriften om de för inträde som frivillig vid trupperna erforderliga kunskaperna.
  Helsingfors Dagblad nro 31
 2. 2 Wapaaehtoisista ja tarjokkaista. (Sotapalveluksesta.) (jatk.)
  Hämäläinen nro 93
 3. 3 Helsingfors-bref. (De frivilliga vid bataljonerna och värdshusen.)
  Nya Pressen nro 308
 4. 4 Oegentlighet i anordningen med de frivillige i vår värnepligtsinstitution.
  Helsingfors Dagblad nro 165
 5. 5 Till red. af H:fors Dagblad. (En fråga i hvilka ämnen det förhör kommer att anställas, hvilken man enligt Värnepligtslagen måste undergå för att tjena sin värnepligt ss. frivillig?)
  Helsingfors Dagblad nro 171
 6. 6 Värnepligten. (Om behafvet af en proposition till nästa landtdag gående ut på att för den aktiva krigstjensten tillgodogöra sig alla de frivillige, hvilka erbjuda sig därtill.)
  Nya Pressen nro 164