1. 1 Från andra reservkompaniets mötesplats i Thusby. (Från H.D:s särskilde korresp.) (Inspektion af andra reservkompaniet. Lifvet vid kompaniet.)
  Helsingfors Dagblad nro 209
 2. 2 Bref till H.D. (Manskapets uppförande under reservkompaniet i Lojo övningsmöte.) M-r. (polem. följ.)
  Helsingfors Dagblad nro 219
 3. 3 Minnen från reservmötet i Thusby. Af en reservmän. I.II.
  Helsingfors Dagblad nro 239
 4. 4 En deputation från Borgå i reservfrågan anländt till Hfors.
  Hufvudstadsbladet nro 30
 5. 5 Turhaa säästäväisyyttä. (H.D:n kirjoituksen johd. kosk. sitä ettei reserviväen kokouksista ole ilmoitettu sanomalehdissä.)
  Hämäläinen nro 54
 6. 6 Reserviläisten käytös Oulun läänin reservikomppaniassa.
  Kaiku nro 36
 7. 7 (Sortavalan alueeseen kuuluva reservi. Asevelvollisten luku. Käytös.) Reserviläinen.
  Laatokka nro 31
 8. 8 En deputation från Borgå stad anländt till Hfors att anhålla om att ett kompani af den värnepligtige reserven finge sin möteplats invid staden.
  Nya Pressen nro 30
 9. 9 Värnepligten och Dagsbladsopinionen. (Med anl. af en art. i H.D. ang reservorganisationen.)
  Nya Pressen nro 157
 10. 10 Reservens första öfningsmöten.
  Nya Pressen nro 180
 11. 11 Ett besök vid 23.dje reservkompaniets öfningsläger i Niinimäki by. (Fr. N. Pr:s korresp.)
  Nya Pressen nro 192
 12. 12 Tankar vid reservmönstring. (Bref till N. Pr.) H.O.W.
  Nya Pressen nro 215
 13. 13 (Nyslott. Manskapets uppförande vid reservkompaniet.) K.
  Nya Pressen nro 253
 14. 14 Peli:n kirjeenvaihtajalta. (Muistutuksia reserviläisten asuntoja ja vaatteita vastaan.)
  Pellervo nro 32
 15. 15 Kirje reservinkasarmista Uudessakaupungissa. (Harjoitukset. Käytös. öfversti v. Konow käynyt tarkastusretkellä.) Reservimies Fretu.
  Satakunta nro 61
 16. 16 Ang. fördröjningen med uppställandet af reservbataljonerna.
  Helsingfors nro 17
 17. 17 Ang. uppskjutande med reservens inkallande till öfning.
  Helsingfors Dagblad nro 340
 18. 18 Uppskof med reservens inkallande till öfningar.
  Hufvudstadsbladet nro 288
 19. 19 (Ins.) (Svar till H.D. ang. platserna för militärens reserv och und:officersskolan.) K.F.
  Finlands Allmänna Tidning nro 288
 20. 20 Uppskof med den värnepligtige reservens inkallande.
  Folkwännen nro 14