1. 1 Engelsk koff vid kajen.
  Åbo Tidningar nro 74
 2. 2 Svenska örlogsskonerten Activ i Helsingfors hamn.
  Helsingfors Tidningar nro 51
 3. 3 Engelska östers j öf lottan väntas till Finska viken.
  Helsingfors Tidningar nro 181
 4. 4 Svenska örlogsfregatten af Capman anlände till H:fors.
  Helsingfors Tidningar nro 196
 5. 5 Ruotsalainen sotalaiva kävi satamassa.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 66
 6. 6 Ruotsalaisen sotalaivan käynti.
  Helsingin Uutiset nro 54
 7. 7 Helsingfors. ( Miantonomoh Amerikansk monitor inkom:t t. hamn.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 179
 8. 8 H-fors. (Om amiral Nordmans besök å Amerikanska ångaren Miantonomoh .)
  Helsingfors Dagblad nro 182
 9. 9 Amerikanska monitoren Mianttnomoh i H.fors, fest för officerarne.
  Helsingfors Tidningar nro 180
 10. 10 Päivällispito Amerikalaisten kunniaksi.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 62
 11. 11 Englantilainen monitoorilaiva satamassa.
  Suometar nro 63
 12. 12 Den förenade svensk-norska eskadern ämnar besöka Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 161
 13. 13 Tvenne nordamerikanske örlogsfregatten väntas till H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 165
 14. 14 Den svenska eskadern väntas till H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 166
 15. 15 Svenska eskadern väntas till H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 167
 16. 16 Den svensk-norska eskadern afgår från Stockholm.
  Helsingfors Dagblad nro 170
 17. 17 Svenska eskadern anländt till H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 171
 18. 18 Festligheter i H:fors för svenska eskadern.
  Helsingfors Dagblad nro 172
 19. 19 Den svensk-norska eskaderns besök i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 173
 20. 20 Fester för den svensk-norske eskadern.
  Helsingfors Dagblad nro 174