1. 1 örlogsfartyg ligga i H:fors hamn.
  Helsingfors Dagblad nro 153
 2. 2 Stort lager af stenkol i H:fors för ryska marinens bekof.
  Hufvudstadsbladet nro 167
 3. 3 Ryska eskadern har lemnat H:fors.
  Hufvudstadsbladet nro 167
 4. 4 Wenäläinen monitorilaiva on saapunut Helsingin satamaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 102
 5. 5 Rysk monitoreskader i Hfors hamn.
  Helsingfors nro 164
 6. 6 Krönika. (Ryska krigsflottan vid Sveaborg.)
  Helsingfors Dagblad nro 236
 7. 7 Torg- och hamnberättelse. (Ryska flottans manöver.)
  Hufvudstadsbladet nro 171
 8. 8 Kirje Helsingistä. (Venäläinen sotalaivasto ja leikkisota.) Matti.
  Uusi Suometar nro 87
 9. 9 Anmärkning om ryska marinsoldaters uppträdande på Hfors gator.
  Helsingfors nro 171
 10. 10 Sommaren och Helsingfors. Torpedomanöver i hamnen. G-e.
  Morgonbladet nro 199
 11. 11 Ryska matrosers störande uppträdande i Hfors.
  Helsingfors Dagblad nro 226
 12. 12 Kirje Helsingistä. (Wenäläisten merisotamiesten urostyöt.) Matti.
  Uusi Suometar nro 194
 13. 13 Flottmanöver vid Kotka.
  Fredrikshamns Tidning nro 70
 14. 14 Ryska korvetten Skobeleff anländt till Sveaborg.
  Helsingfors Dagblad nro 110
 15. 15 Ett förslag i ryska marinministeriet om att inrätta en flotta för att uteslutande försvara Finlands kuster.
  Nya Pressen nro 98
 16. 16 Några ord om Finlands kustförsvar. Bref fr H:fors till Å.U.)
  Åbo Underrättelser nro 92
 17. 17 Helsinki. Wenäläisten merisotamiesten melu kaup. kaduilla.
  Uusi Suometar nro 166
 18. 18 Kirje Helsingistä. (Venäläiset sotalaivat. Tykkiampumaharjoitukset merellä.)
  Hämeen Sanomat nro 61
 19. 19 Flottilj af 15 skepp under Amiral Lasareus befäl lagt till på H:for redd.
  Helsingfors Tidningar nro 63
 20. 20 Om marinrevue å Kronstads hamn d. 11. juli g.st.
  Finlands Allmänna Tidning nro 175