1. 1 Underrättelse om Finska Sjö-Ekipaget.
  Helsingfors Tidningar nro 55
 2. 2 Från Helsingfors. Major Leopold i Bucharest 1849 Maj 31.5. (Sjöekipaget.)
  Helsingfors Tidningar nro 43
 3. 3 Manskapet vid sjö-eguipaget hafva föranstaltat en afskedsmåltid.
  Morgonbladet nro 38
 4. 4 Suomen Meriväen pidot.
  Suometar nro 20
 5. 5 Finska Sjöekipaget erhållit ett linieskepp André.
  Helsingfors Tidningar nro 78
 6. 6 Leopoldinerbref N:o 35. (Finska gardets och sjöekipaget utmärkelsen vid sommaröfningarna.)
  Helsingfors Tidningar nro 80
 7. 7 Festen för Sjöekipagerne.
  Helsingfors Tidningar nro 35
 8. 8 För Finska Sjö-ekipagerna hade stadens invånare en afskedsmåltid.
  Morgonbladet nro 34
 9. 9 Finska sjöekipaget tillägg om festen på Sandhamn.
  Helsingfors Tidningar nro 66
 10. 10 Fest för finska Sjöekipaget.
  Morgonbladet nro 64
 11. 11 Juhla: kunniaristejä kolmelle sotamiehelle Suomen Istä meriväestä.
  Suometar nro 34
 12. 12 Suomen) meriväestön upseerit muistopatsaan Weaporin ampumisessa kaatuneille; rahalahjan lapsukaiskouluille.
  Suometar nro 35
 13. 13 Hfors. (F. sjöekipagets indr. Järnv. planer.)
  Helsingfors Tidningar nro 63
 14. 14 Veckans krönika. (F. Sjöekipaget. Hypoteksfören. Gatuläcrgningsref ormen.)
  Papperslyktan nro 22
 15. 15 Uppträde inom finska kaderekipaget.
  Hufvudstadsbladet nro 252
 16. 16 Krönika. (Finska sjöekipaget.)
  Helsingfors Dagblad nro 196
 17. 17 Om organisation af ett finskt sjöekipage.
  Helsingfors Dagblad nro 208
 18. 18 Ehdoitus suomalaisesta sotalaivastosta. (jatk.)
  Uusi Suometar nro 203
 19. 19 Frivilliga sjökårens verksamhet. (H:fors.) Grac.
  Morgonbladet nro 205
 20. 20 Frivilliga sjökårens verksamhet.
  Morgonbladet nro 212