1. 1 Wiborg. (Skarpskyttebataljons besigtning.)
  Wiborg nro 19
 2. 2 Perintöruhtinas Nikolai nimitetty Wiipurin tarkkampujan päälliköksi.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 60
 3. 3 Afmönstring med Wiborgs indelta bataljon.
  Helsingfors Dagblad nro 148
 4. 4 Okynne å exersisöfningarne i Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 56
 5. 5 Musikirahasto Viipurin tarkkampujapataljonalle.
  Uusi Suometar nro 43
 6. 6 Viborgs Skarpskyttebataljons musikkårs organisation.
  Östra Finland nro 108
 7. 7 Kirje Itä-Suomesta. III. (Kirjasto Wiipurin asev. pataljoonalle!) -n-i.
  Ilmarinen nro 12
 8. 8 Kirje Itä-Suomesta. XII. (Kirjasto Wiipurin asevelvollisille.) -n-i.
  Ilmarinen nro 68
 9. 9 (Lahja Wiipurin asev:n kirjastoksi.) Eversti Mallen.
  Ilmarinen nro 117
 10. 10 Kirje Wiipurista. (Kasarmi elämästä.) Juhani Rauta-Kallio.
  Ilmarinen nro 94
 11. 11 (Soldaternas vid Viborgs bataljon lif.) -r.
  Wiborgsbladet nro 69
 12. 12 Kirje Turusta. (Meriliike. Asevelvolliset Turussa.) Kärki.
  Aura nro 47
 13. 13 Kansalaisille Wiipurin läänissä. (Kehoitus kokoamaan varoja kirjaston hankkimista varten Wiipurin pataljoonalle.) Kansanv. seur. Wiipurin h.osasto.
  Ilmarinen nro 11
 14. 14 Asevelvollispataljonan kirjaston hyväksi pidetyistä huveista Wiipurissa oli seuraavat tulot.
  Ilmarinen nro 143
 15. 15 Bibliotek inrättas till Wiborgs skarpskyttebibibliotek.
  Åbo Underrättelser nro 157
 16. 16 Till allmänheten i Wiborgs län. (Uppmaning att genom soiréer o.a. anskaffa medel för Wiborgs bataljons bibliotek.) Folkupplysn. skpt. filial i Wiborg.
  Östra Finland nro 24
 17. 17 Bref från östra Finland. (Viborg. De värnepligtiges afmarsch till lägennötet i Villmanstrand. Reparation af kasernerna. -e-.)
  Finland nro 142
 18. 18 Viipuri. Lahja sotilaskirjastolle.
  Ilmarinen nro 7
 19. 19 (Läh.) Kertomus. (8:ssa Wiipurin Tarkkampuja pataljoonassa 18 p. tammik. pidetyistä iltahuveista.) Toimikunta.
  Ilmarinen nro 9
 20. 20 Kirje Wiipurin pataljoonasta. (Urheilua. Kirjasto. Iltahuveja. Raittius.) J.J.
  Ilmarinen nro 56