1. 1 Korresp.) (Kexholm. Kostnadsfritt upplåtna lokaler för militär.
  Wiborg nro 25
 2. 2 Sordavala och Kexholm, approbations mönst. af knektar.
  Kuopio Tidning nro 12
 3. 3 Korresp.) (Sordavala. Approbationsmönstring af knektar till Karelska kompaniet.
  Wiborg nro 20
 4. 4 Korresp.) (Kexholm. Karelska kompaniet enrollerats å Suotniemi bruk.
  Wiborg nro 25
 5. 5 Korresp.) (Kexholm. Inmmönstring af knektar till Karelska kompaniet.
  Wiborg nro 20
 6. 6 Korresp.) (Kexholm. Kostnadsfri läkarevård för militär.
  Wiborg nro 25