1. 1 Tavastehus. Korresp. Lifgardes Finska skarpskyttebataljonens reservkompaniets årsdag, fest.
  Finlands Allmänna Tidning nro 182
 2. 2 Hämeenlinna. Tarkampuja komppanian harjoitus.
  Hämäläinen nro 24
 3. 3 Hämeenlinnan tarkampujakoulu lakautettu.
  Hämäläinen nro 27
 4. 4 Hämeenlinna. Tarkampujakoulu päätetty. Saarna perustusväen erotessa.
  Hämäläinen nro 33
 5. 5 (Lähetetty.) Suomen tarkampuja-koulusta Hämeenlinnassa 23 p. helmikuuta, -n-i.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 11
 6. 6 Korresp.) (Tavastehus. Skapskytteskolan upplöst.
  Åbo Underrättelser nro 92
 7. 7 Hämeenlinna. Sotaväki lähtenyt Helsinkiin.
  Hämäläinen nro 26
 8. 8 Muistolahjoja Hämeenlinnan pataljoonalle.
  Hämeen Sanomat nro 45
 9. 9 Lahja Hämeenlinnan Suomen tarkkampuja pataljoonan upseeristolle.
  Hämäläinen nro 88
 10. 10 (Generalguvernörens tillämnade mönstring af Tavastehus värnepligtige bataljon.) Ifr.
  Hufvudstadsbladet nro 191
 11. 11 Lahja H:linnan sotilaskirjastoon.
  Hämeen Sanomat nro 6
 12. 12 H:linna. Keräys sotilaskirjaston hyväksi.
  Hämeen Sanomat nro 12
 13. 13 Hämeenlinnasta.(Kehoitus keräämään varoja perustettavaan sotilaskirjastoon.)
  Hämeen Sanomat nro 20
 14. 14 Tietoja H:linnan sotilaskirjastosta.
  Hämeen Sanomat nro 87
 15. 15 Läh.) (H:linnan pataljoonalle on lahjoitettu kirjasto.
  Hämäläinen nro 22
 16. 16 Lahja H:linnan sotilaskirjaston hyväksi.
  Hämäläinen nro 30
 17. 17 Läh.) (Lahja H:linnan sotilaskirjaston hyväksi.
  Hämäläinen nro 31
 18. 18 Mennyt vuosi. (Hämeen pataljoonan olot.)
  Hämeen Sanomat nro 2
 19. 19 Lahja Hämeenlinnan tarkampujapataljoonalle.
  Hämäläinen nro 37
 20. 20 Asevelvollisten ruokajärjestys. (Hämeenlinnan pataljoonassa.) (polem. seuraa.
  Hämäläinen nro 87