1. 1 B:borg. (7:de indelta batljonens befälsmöte.)
  Björneborgs Tidning nro 11
 2. 2 Björneborg. Bataljonsmöte; ångb. Necken.
  Helsingfors Dagblad nro 124
 3. 3 Hvarjehanda. (Fr. Carl XII tid. ang. en soldat af B.borgs regemente.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 9
 4. 4 Björneborgs musikkorps.
  Helsingfors Dagblad nro 41
 5. 5 Porin jaetun pataljoonan upseerit ovat lahjoittaneet stipendirahaston yliopistoon, ja soittoneuvot.
  Hämäläinen nro 24
 6. 6 Bref från Björneborg. (Indelta bataljonens upplösning. Mekanisk verkstad. Segel förening. Postrån. Nattvardsbarn.) G.
  Åbo Underrättelser nro 82
 7. 7 Björneborg. (Mönstring af indl. bataljon.)
  Björneborgs Tidning nro 23
 8. 8 Björneborgs indelta bataljon passerat staden.
  Björneborgs Tidning nro 27
 9. 9 (Vähältä Raumalta. 7:s jaettu porin tarkk-ampuja pataljoona, laulua musiikkia, ampuminen.) O. R. Lindberg.
  Sanomia Turusta nro 27
 10. 10 (Björneborg. (Korr.) Nöden störst i Parkano, Karkku o. Moukijärvi. l Bj:borg inrättas ett fattigherbergs. Stölder. Stadsstyrelsen. Slöjdaktiebolag kommit i stånd. Festligheter med anl. af inspektörens för ind. militären härvaro.) G.
  Åbo Underrättelser nro 152