1. 1 Oulusta 21 p. tammik. (Uudenmaan pataljoonalle on tullut Pietarista huonoja jalkimia.)
  Kaiku nro 3
 2. 2 Karannut sotilas uudenm. pataljoonasta.
  Uusi Suometar nro 110
 3. 3 Nyländska bataljonens prisskjutning.
  Morgonbladet nro 167
 4. 4 Tarkastus Uudenm. pataljoonassa.
  Uusi Suometar nro 159
 5. 5 Kirje Helsingistä. 182. (Uudenm:n pataljoonan tarkastamisesta.) Matti.
  Uusi Suometar nro 164
 6. 6 Yliop. E. Palmen on lahjoittanut kirjaston Uudenm:n pataljoonalle.
  Uusi Suometar nro 281
 7. 7 De nya kasernbyggnaderna i Hfors. (För Nylands bataljon.)
  Helsingfors Dagblad nro 255
 8. 8 Den nya kasernen för Nylands bataljon. S.
  Helsingfors Dagblad nro 297
 9. 9 Mag. E. Lagus skänkt böcker till Nylands bataljons första kompani.
  Helsingfors Dagblad nro 312
 10. 10 Vår nya kasernbyggnads sanitära förhållanden. (Kasernen för Nylands bataljon i H:fors.)
  Nya Pressen nro 312
 11. 11 En spik, som drager. (Kostnaderna för kaserner för Nylands bataljon.)
  Nya Pressen nro 315
 12. 12 Till red af N. Pr. (I anl. af art. för nya kasernbyggnads. Nylands bataljons kasernbyggnad i Hfors, sanitära förhållanden i N. Pr. n:o 312.)
  Nya Pressen nro 319
 13. 13 Kirje Helsingistä. (Uudenmaan pataljoonan kasarmirakennukset.) Kaimo.
  Waasan Lehti nro 87
 14. 14 Behafvet af roddbåtar för värnepligtige vid Nylands bataljon.
  Folkwännen nro 120
 15. 15 Nylands bataljons fältmarsch. (Till H.D.)
  Helsingfors Dagblad nro 214
 16. 16 Bref från hufvudstaden. (Bildandet af soldatbibliotek vid Nylands bataljon.) X.
  Östra Nyland nro 6
 17. 17 Uudenmaan pataljonassa perustettu raittiusyhdistys.
  Uusi Suometar nro 300
 18. 18 Hfors. Nedsatt biljettpris till de folk. föredragen åt Nylands bataljons manskap.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 19. 19 Helsingistä. (Erään Uudenmaan pataljonan upserin törkeä käytös sotamiestä kohtaan.)
  Uusi Suometar nro 290
 20. 20 H:fors. Medlemsantalet inom Nylands bataljons nykterhetsförening Miekka.
  Folkwännen nro 12