1. 1 Veckans krönika. (Kriglagstiftningen.)
  Papperslyktan nro 15
 2. 2 (Gamlakarleby. Ang. krigstjänst.) J.H.H-s.
  Folkwännen nro 33
 3. 3 H:fors den 11 jan. (Med anl. af lagsbestämmelserna ang. militärens skydd.)
  Helsingfors Dagblad nro 7
 4. 4 Asetuksesta, joka koskee edesvastausta niille, jotka univormuun puettua sotilasta loukkaavat.
  Uusi Suometar nro 5
 5. 5 Helsingfors d. 23 jan. (Förslag till humanare krigsartiklar borde föreläggas näst sammanträdande ständer.)
  Helsingfors Dagblad nro 21
 6. 6 F.A.T. i går: militärlag.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 7. 7 Om § 2. i propositionen till värnepligtslag. J.W.S.
  Morgonbladet nro 83
 8. 8 Värnepligtslagen. Formationen på krigsfot. J.W.S.
  Morgonbladet nro 96
 9. 9 Värnepligtslagen. (Frågan om lättnaderna på grund af bildning.) (forts.)
  Morgonbladet nro 261
 10. 10 Återblick på det förflutna året. (Värnepligtslagen kommit i gällande kraft. Materiella förkofran.)
  Björneborgs Tidning nro 1
 11. 11 Ins.) (Ang. värnepligtige studenters åligganden enligt stadgar.
  Helsingfors nro 17
 12. 12 Till Mbl. Några ord med anl. af par:na 62 och 80 i värnepligtslagen. -gm-.
  Morgonbladet nro 2
 13. 13 (Läh.) Kysymys koskeva asevelvollisuuslain selityksiä. Kirkkoherra.
  Uusi Suometar nro 284
 14. 14 Asevelvollisuuslaki ja tytöt. Puolustaja.
  Laatokka nro 21
 15. 15 Verkar ansvarsbestämmelsen uti värneplightslagen lag 113 nyttigt eller skadligt uti vårt land? (forts.) C.J.S.
  Norra Posten nro 7
 16. 16 Lag 64 och 67 i värnepligtslagen. R.A.W.
  Nya Pressen nro 247
 17. 17 U.S:n toimitukselle. Asevelvollisuus-lain pykälä 52. (Asevelvollisuuslain pykälä 52 käsityksestä on eräs virkaa tekevä kirkkoherra U.S:n 284 n:ssa v. 1882 laskenut kysymyksen lainoppineitten vastattavaksi. gm.
  Uusi Suometar nro 23
 18. 18 Värneplkitslagens tillämpning.
  Östra Nyland nro 5
 19. 19 Reflexioner med anl. af ryktet att ryska krigsministerium utarbetat förlag till militär strafflag för den finska armén.
  Morgonbladet nro 294
 20. 20 Den militära strafflagen.
  Helsingfors Dagblad nro 20