1. 1 Porin lähellä olevan jaetun sotaväen komppanian kunnollisuutta kiitetään ruotsalaisissa sanomissa.
  Sanomia Turusta nro 4
 2. 2 (Mikkelistä 16.p. jouluk. Talollisten ja ruoto-sotamiesten välisistä sopimuksista.) A.M-n.
  Suometar nro 1
 3. 3 Ruotusotamiehiä Mikkelissä.
  Suometar nro 14
 4. 4 514. (Mikkelistä. Ruotusotaväki otetaan vastaan, harjoittelee.) A.M-n. )
  Suometar nro 15
 5. 5 Lahja Suomen ruotuväelle Raahesta.
  Suometar nro 19
 6. 6 Jaettu sotaväen taitavuus.
  Suometar nro 23
 7. 7 (Mikkelistä 4/6. Ruotusotamiesten harjoitus.) A.M-n.
  Suometar nro 25
 8. 8 Keisari on osottanut mielisuosiotansa Suomen jaetun sotaväen toimituskunnalle.
  Suometar nro 36
 9. 9 Keisarin kiitollisuus ja mielisuosio Suomen jaetun sotaväen kunnosta.
  Suometar nro 38
 10. 10 Den 5 April. (Den 5 april 1632 under trettioåriga kriget. Om indelta soldaten.)
  Borgå Tidning nro 14
 11. 11 Nådigt välbehag förklarats stab-chefen, gen.löjtn Nordenstam för truppernas utmärkta ordning.
  Finlands Allmänna Tidning nro 80
 12. 12 Misceller. - 6.(Anekdoten om de indelta truppernas krigslystnad.)
  Helsingfors Tidningar nro 9
 13. 13 Suomen uudesta ruotueli nostoväestä.
  Sanan-Lennätin nro 2
 14. 14 Muutama sana Ruotueli Nostoväestä. K.
  Sanan-Lennätin nro 8
 15. 15 Ruotuväen rasittavuudesta on Suomettarelle tullut valituksia monelta haaralta.
  Suometar nro 46
 16. 16 (Korresp.) (Uleåborg. Indelta militären, nöjen.) mml-a.
  Wiborg nro 14
 17. 17 (Kuopio. Ruotuväen harjoitus.) Fr. A-tt.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 50
 18. 18 Några ord om den indelta soldaten. (Österbotten I Sept. 1858.) (Insändt.) C.H.L.)
  Helsingfors Tidningar nro 75
 19. 19 Kirje Helsingistä. Asevelvollisuudesta.
  Hämäläinen nro 22
 20. 20 Värnepligtsärenden. I. II. (forts.) J.V.S.
  Morgonbladet nro 64