1. 1 Korresp. (St. Michel. Kometen observerad. Norrsken.)
  Helsingfors Dagblad nro 312
 2. 2 (Kometen synlig.) Ort?
  Östra Finland nro 36
 3. 3 Om kometernas ursprung. (Föredrag af prof. Gyldén vid vetenskapsakad. sammankomst.)
  Åbo Tidning nro 314
 4. 4 Fabrys och Barnards kometer synliga.
  Finland nro 94
 5. 5 Fabrys och Barnards kometer synliga under instundande vår.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 6. 6 Hfors. Den bebådade kometen redan synlig.
  Helsingfors Dagblad nro 97
 7. 7 Fabrys och Barnards kometer.
  Helsingfors Dagblad nro 110
 8. 8 Pyrstötähdistä ja tähdenlennoista. (Esitelmä eräässä seurassa.) (Jatk.)
  Tapio nro 103
 9. 9 (Insändt.) Ännu några ord om Kometer. S-n.
  Åbo Tidningar nro 8
 10. 10 Himla nyheter. (En ny komet svansar fram öfver Svanensstjert, o.s.v.)
  Saima nro 6
 11. 11 En komet sedd.
  Morgonbladet nro 64
 12. 12 Bref fr. Hfors. (Komet sedd.)
  Helsingfors Tidningar nro 29
 13. 13 Kuopio. (En komet synlig.)
  Kuopio Tidning nro 14
 14. 14 Pietarsaaresta. Pyrstötähti nähty.
  Suometar nro 17
 15. 15 Suuri pyrstötähti odotetaan näkymään.
  Sanomia Turusta nro 4
 16. 16 Pyrstötähdet.
  Aamurusko nro 12
 17. 17 Borgå. Folkets förhållande till rycktet om kometen i H.T. och Wbg.
  Borgå Tidning nro 12
 18. 18 Den 13. Juni. (Dag artikel. Om kometen och verldens undergång.)
  Helsingfors Tidningar nro 46
 19. 19 Pyrstötähti.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 6
 20. 20 Mailman lopun (pelko)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 15