1. 1 Om en eldkula sedd i Österbotten.
  Åbo Tidning nro 5
 2. 2 Om meteorer. (Jämf. 1803 n:o 99.)
  Åbo Tidning nro 13
 3. 3 Ilmasta pudonneista kivistä.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 5
 4. 4 Åbo. (Meteor observerats tvenne gånger.)
  Åbo Tidningar nro 96
 5. 5 En eldmeteor varit synlig i trakter 8 mil norr om Wasa.
  Helsingfors Tidningar nro 10
 6. 6 Ett eldklot om 6å8 tum i diameter observerades i Wasa.
  Wasa Tidning nro 3
 7. 7 Åbo. (En större eldkula observerad.)
  Åbo Tidningar nro 13
 8. 8 Meteor observerad i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 4
 9. 9 Åbo. (Fenomen, eldkula.)
  Åbo Tidningar nro 2
 10. 10 Uppgiften i K.T. om meteorstenen är fullkomligt sanningsenlig.
  Borgå Tidning nro 31
 11. 11 Meteorsten i Kuopio.
  Helsingfors Tidningar nro 30
 12. 12 Meteorstenen i Kuopio, K.T:s aprilskämt.
  Morgonbladet nro 29
 13. 13 Maanjäristyksiä Simossa ja Kemissä. Oulussa on nähty tulipallo taivaalla ja kuultu ukkosen jyrinää.
  Suometar nro 11
 14. 14 H:fors. (Meteor observerats.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 141
 15. 15 Wasa. Meteorer.
  Vasabladet nro 1
 16. 16 Meteor, synlig.
  Björneborg nro 50
 17. 17 Jakobstad. Meteor synlig d. 9 jan. Aktieteckning för ny ångbåt.
  Vasabladet nro 5
 18. 18 Allehanda från H:fors. (Meteorit och vidskapelse.) M.e.a.g.
  Dagens Nyheter nro 103
 19. 19 (Korresp. från Borgå om en meteorit, som observerats därstädes.) A.L.
  Helsingfors Dagblad nro 116
 20. 20 (Nykarleby. Seminariet. Fisket. En meteor varit synlig.) Gufar.
  Åbo Underrättelser nro 232