1. 1 Jakobstad. Stormen under pingsthälgen.
  Nya Pressen nro 143
 2. 2 Borgå. Ovädret i Borgå.
  Nya Pressen nro 153
 3. 3 En härjande cyklon rasat nära Villmanstrand och Simola.
  Nya Pressen nro 176
 4. 4 Stormen i Kotka.
  Nya Pressen nro 177
 5. 5 Orkanen i Viborg.
  Nya Pressen nro 178
 6. 6 Rättelse till morgonn. om orkanens härjningar.
  Nya Pressen nro 236
 7. 7 Jakobstad. Stormen.
  Nya Pressen nro 236
 8. 8 Orkanens värkningar i H-fors.
  Nya Pressen nro 237
 9. 9 Mariehamn. Stormens skador.
  Nya Pressen nro 311
 10. 10 Svår vinterstorm i Hangö.
  Nya Pressen nro 324
 11. 11 Kirje Tammisaaresta ja sen ympäristöstä. (Myrskyn tuhot.) R...d.
  Päivälehti nro 244
 12. 12 Jakobstad. Storm.
  Vasabladet nro 82
 13. 13 Åbo. (Svår storm.)
  Åbo Underrättelser nro 58
 14. 14 Landsorterna. Wiborgs län. (En häftig orkan gått öfver Wiborgs stad.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 162
 15. 15 Oväder. Meddelade utdrag af postpassen.
  Helsingfors Tidningar nro 16
 16. 16 Yrväder i Helsingfors.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 17. 17 Helsingfors. Wäderleken, stark storm.
  Helsingfors Tidningar nro 47
 18. 18 Helsingfors. Oväder.
  Helsingfors Tidningar nro 86
 19. 19 En häftig orkan i Wiborg.
  Ilmarinen nro 58
 20. 20 Björneborg. (Stark storm.)
  Ilmarinen nro 60