1. 1 Från många orter klagas öfver vattenbrist iföljd af torka.
  Helsingfors Morgonblad nro 75
 2. 2 Torka.
  Helsingfors Morgonblad nro 48
 3. 3 Helsingfors. (Väderleken. Torkan.)
  Helsingfors Tidningar nro 46
 4. 4 Helsingfors. (Väderleken. Tryckande hetta och torka.)
  Helsingfors Tidningar nro 56
 5. 5 Kuopio. (Torka.)
  Saima nro 31
 6. 6 Kuopio. (Torka.)
  Suomi nro 31
 7. 7 Sordavala den 16de. Köld. Torka.
  Borgå Tidning nro 40
 8. 8 Helsingfors. Wäderleken. Torkan. Temperaturen.
  Helsingfors Tidningar nro 63
 9. 9 I Sordavala torka.
  Ilmarinen nro 55
 10. 10 Uleåborg den 31 juli. (Torkan.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 182
 11. 11 H:fors. Torka, väderleken.
  Morgonbladet nro 60
 12. 12 Torkan. Väderleken.
  Helsingfors Tidningar nro 47
 13. 13 Stark värme.
  Morgonbladet nro 44
 14. 14 Turusta. (Ilmatietoja.) Kuivuus ja puukasvit.
  Sanomia Turusta nro 22
 15. 15 Kuivuus.
  Suometar nro 27
 16. 16 Rötmånaden, stark värme.
  Borgå Tidning nro 57
 17. 17 Helsingistä. (Kuivuus.)
  Suometar nro 34
 18. 18 (Mikkelistä. Kuivuus.) A. M-n.
  Suometar nro 36
 19. 19 Väderleken. Torka.
  Helsingfors Tidningar nro 52
 20. 20 En långvarig torka.
  Åbo Underrättelser nro 55