1. 1 (Läh.) Mietteitä hallan estämisestä höyryn avulla.
  Kokkolan Lehti nro 3
 2. 2 Förpostfäktning. (Om nattfrosterna.) Jo.
  Åbo Tidning nro 117
 3. 3 Frostfrågan. (Sign. R-r i ÅT n:o 139 om undersökning af nattfrostfenomenet.) Jo.
  Åbo Tidning nro 170
 4. 4 Frostfacklorna. E. R-ck.
  Åbo Tidning nro 40
 5. 5 Minkätähden ei tule hallaa pilvisinä öinä? L.K.
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 1
 6. 6 Minkätähden ei tule hallaa pilvisinä öinä? L.K.
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 1
 7. 7 (Insändt.) För Herrar Egendoms innehafvare och Jordbrukare i allmänhet. (Huru frost motverkas.) Jockis 26.VII. 1850.
  Åbo Tidningar nro 65
 8. 8 Kysymys Suom. Kirjal. Seur. 47 n:ssa olevan ilmoituksen johdosta hallan syitä ja estämistä selittävistä kilpakirjoista.
  Suometar nro 52
 9. 9 Ins.) Skydd emot frost. Z. (Red. anm.
  Folkwännen nro 49
 10. 10 Maanviljelyksestä ja hallavuosista.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 36
 11. 11 Betraktelser med anl. af froster. A. S-g.
  Folkwännen nro 6
 12. 12 Keino hallaa vastaan.
  Mikkelin Ilmoituslehti nro 3
 13. 13 (Ins.) Ett sätt att till någon del motverka nattfrosterne. C. v. F-dt.
  Finlands Allmänna Tidning nro 95
 14. 14 (Ins.) Uppfordran till iakttagelser och åtgärders vidtagande emot möjligen blifvande froster. C. v. F-dt.
  Finlands Allmänna Tidning nro 172
 15. 15 Varomisen keinoja hallan vaikutuksia vastaan.
  Pohjan-Tähti nro 2
 16. 16 Uusi keino hallanvaikutuksia vastaan. C. v. F-dt.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 60
 17. 17 Uusi keino hallan vaikutuksia vastaan.
  Suometar nro 61
 18. 18 (Till red. af H. Dagbl.) (Skydd mot frostens härjningar.) N- n.
  Helsingfors Dagblad nro 231
 19. 19 (Lähetetty.) Hallan pesä. (Keinoja hallan estämiseksi.) (jatk.) M.B.
  Hämäläinen nro 8
 20. 20 Medel mot frostskador.
  Björneborgs Tidning nro 100