1. 1 Kölden d. 14 febr. i Åbo och Björneborg.
  Åbo Underrättelser nro 35
 2. 2 Den ovanligt blida vintern.
  Vasabladet nro 7
 3. 3 Bref till en vän på landsbygden. (Wärmen.) Jeppe.
  Vikingen nro 57
 4. 4 Termometeri-havannoita Kuopiossa.) (Jatk.
  Tapio nro 2
 5. 5 (Haminasta: Haminaan laakasta. Pakkanen.) O.B.
  Ilmarinen nro
 6. 6 Mariehamn. Värmegrader.
  Åbo Posten nro 13
 7. 7 Termometerina på olika orter i landet d. 22 Janu.
  Helsingfors Dagblad nro 23
 8. 8 Wasa bref. (Stark köld.) l.l.l.
  Hufvudstadsbladet nro 33
 9. 9 (Korr.) (Vasa. Stark köld. Om pension åt skolvaktmästare. Om studentskrifningarne.) l.l.l.
  Hufvudstadsbladet nro 72
 10. 10 Kirje. (Mikkelistä. Pakkasesta.) Julian.
  Ilmarinen nro 5
 11. 11 Jyväskylästä. Pakkanen.
  Karjalatar nro 6
 12. 12 Wasa, om den ovanligt höga temperaturen.
  Morgonbladet nro 177
 13. 13 Korr.) (Mariehamn. Temperaturen.
  Åbo Posten nro 15
 14. 14 Willmanstrand. Köld.
  Folkwännen nro 2
 15. 15 Korresp. (Jakobstad. Temperaturvexlingar.) n.
  Helsingfors Dagblad nro 33
 16. 16 (Kirje Laatokan lahdelmasta. Pakkanen.) K.
  Ilmarinen nro 3
 17. 17 (Haminasta. Pakkanen.) O.W.
  Ilmarinen nro 7
 18. 18 Ovanligt sträng köld.
  Morgonbladet nro 6
 19. 19 Korresp, från södra Saimens strand. (Kölden.)
  Östra Finland nro 3
 20. 20 Temperaturen i Björneb.
  Björneborgs Tidning nro 7