1. 1 Åbo. (Hvad den varma väderleken framalstrat i naturen.)
  Åbo Tidningar nro 45
 2. 2 Växtligheten.
  Helsingfors Tidningar nro 44
 3. 3 Vårens alnalkande; löfsprickningen; vårfisket
  Helsingfors Tidningar nro 19
 4. 4 Wasa. (Växtligheten.)
  Wasa Tidning nro 19
 5. 5 Borgå. (Vegetationen.)
  Borgå Tidning nro 43
 6. 6 Helsingfors. (Väderleken och vegetationen under Pingsten.)
  Helsingfors Tidningar nro 41
 7. 7 Helsingfors. (Väderleken och vegetationen.)
  Helsingfors Tidningar nro 56
 8. 8 Helsingfors. (Väderleken. Vegetationen. Trafiken i hamnarna.)
  Helsingfors Tidningar nro 38
 9. 9 Helsingfors. (Väderleken och vegetationen.)
  Helsingfors Tidningar nro 46
 10. 10 Borgå. Kuriös vegetation.
  Borgåbladet nro 69
 11. 11 Åbo. Wårgrönskan.
  Åbo Underrättelser nro 142
 12. 12 Den tidiga grönskan i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 167
 13. 13 Kopistens krönika. (Väderlek, vegetation. Storfursten Konstantins besök. Hr. Bathowskys konsert. Nytt apothekarereglemente. Örnskölds ångb.olycka.)
  Papperslyktan nro 30
 14. 14 Helsingissä: ilmat, kasvillisuus.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 33
 15. 15 Wiborg. (Väderlek, växtlighet.)
  Wiborg nro 71
 16. 16 Vegetationen å Saima kanals stränder.
  Wiborg nro 120
 17. 17 Åbo. (Väderlek, växtlighet.)
  Åbo Underrättelser nro 69
 18. 18 Åbo. (Väderlek, vegetation.)
  Åbo Underrättelser nro 116
 19. 19 Ilmat. Vihannuus.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 76
 20. 20 Vihannus.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 37