1. 1 Från elektroteknikens område. (För H.D. af F.) F.
  Helsingfors Dagblad nro 103
 2. 2 Om det internationela samarbetet till utvidgandet af vår kännedom om jordens fysikaliska förhållanden. (Föredrag af prof. S. Lemström vid Finska Vetenskapssocietetens årshögtid.)
  Helsingfors Dagblad nro 117
 3. 3 Norrskenen enligt Nordenskiöds och Lemströms nyaste forskningar är titeln på en uppsats i Révue des deux mondes för d. 1 okt. Dess författare är M. Antoine de Saporta.
  Helsingfors Dagblad nro 275
 4. 4 Esitelmä joutohetkeläisille. (Walosta.) Joutilas.
  Kaiku nro 5
 5. 5 Elektricitetens triumf. (Fr. N. Pr:s Pariserkorresp.)
  Nya Pressen nro 314
 6. 6 Mitä pilvet ovat.
  Savo nro 120
 7. 7 Sähkö ja tulevaisuuden teollisuus.
  Savonlinna nro 45
 8. 8 Massans och hastighetens förhållande till effekten. (Olikheterna emellan den fysiska och andliga verldsordningen.) A.L.
  Tammerfors Aftonblad nro 58
 9. 9 Muutamia sanoja sähköstä.
  Tampere nro 116
 10. 10 Dynamit. (Dess uppfinning.)
  Borgåbladet nro 2
 11. 11 Naturvetenskaplig krönika. VI. Menniskans sinnen och deras förhållande till magnetismen.
  Helsingfors Dagblad nro 170
 12. 12 Naturvetenskaplig krönika. VIII. Ny filtreringsapparat för dricksvatten.
  Helsingfors Dagblad nro 266
 13. 13 Vedestä.
  Kotkan Sanomat nro 29
 14. 14 Kuinka kynttilä palaa. (Kemiaa.)
  Sanomia Turusta nro 89
 15. 15 Oxidering af silfver.
  Åbo Tidning nro 45
 16. 16 Om uppkomsten af luftens elekricitet. (För H:fors Dagblad.) F.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 17. 17 (Om öfverförande af krafter ifrån Högfors fallet till Kotka.) E.G.
  Kotka nro 10
 18. 18 Elektricitetens under.
  Wiborgsbladet nro 32
 19. 19 Vattengas såsom bränsle. (För Å.T.) O. A-n.
  Åbo Tidning nro 276
 20. 20 Naturvetenskaplig krönika. Det senast upptäckta enkla ämnet: fluor. A. Rindell.
  Helsingfors Dagblad nro 326