1. 1 Kuusta. (Suom. K.P.) (jatk.) J.O.B.
  Työmiehen toveri nro 5
 2. 2 Mikä ja millainen on aurinko?
  Sanomia Turusta nro 46
 3. 3 Työn sankarit. (Prof. Camille Flammarionin esitelmä tähtitieteessä, suomenti S.H.)
  Sanomia Turusta nro 130
 4. 4 Mån- (ej månskens)fantasier. (Fri bearbetning till svenskan af...?) (Månen bebodd.)
  Åbo Tidning nro 103
 5. 5 Naturvetenskaplig krönika. XIII. Himlakropparnas skenbara förstoring vid horisonten.
  Helsingfors Dagblad nro 277
 6. 6 Tähti-taivaalta. (Uusi tähti syntynyt.)
  Hämäläinen nro 45
 7. 7 Sirius -tähdestä. D.T.
  Mikkelin Sanomat nro 15
 8. 8 Sirius -tähdestä. D.T.
  Tuntematon 3 nro 43
 9. 9 Valokuvia tähtitaivaasta. (Toht. H. Kleinin kirjoittama, Kaikua varten suomennettu.)
  Kaiku nro 29
 10. 10 Vuorokausi kuussa.
  Oulun Lehti nro 74
 11. 11 Välimatkoista avaruudessa. (jatk.)
  Savo nro 140
 12. 12 Om himlakropparna äro bebodda. (Föredrag af prof. Hugo Gyldén vid sv. vetenskapsakademiens årshögtid i Sthlm.)
  Finland nro 80
 13. 13 Planeten Mars. Föredrag af prof. H. Gyldén. (Ur Sthlms Dagbl.) Forts.
  Åbo Tidning nro 96
 14. 14 Fenomen. Planeterna Mars och Jupiter syntes som en stjerna.
  Åbo Underrättelser nro 254
 15. 15 Luonnontiedetten alalta. I. Maapallon muodostuminen.
  Keski-Suomi nro 40
 16. 16 Luonnontiedetten alalta. II. Maapallon kehityskaudelta.
  Keski-Suomi nro 42
 17. 17 Om den nya planeten Ceres.
  Åbo Tidning nro 29
 18. 18 Ueber die Doppelsterne. von F.G.W. Struve. Ref.
  Åbo Underrättelser nro 41
 19. 19 (Astronomiska iakttagelser) (i medlet af november).
  Helsingfors Tidningar nro 88
 20. 20 En vetenskapsmans meddelanden om upptäckten af planeter.
  Morgonbladet nro 52