1. 1 Om cirkelns olika förhållande på särskilda orter.
  Åbo Tidningar nro 37
 2. 2 Åbo. (Om gradmätning.)
  Allmän litteraturtidning utgifven af ett sällskap i Åbo nro 87
 3. 3 St: Petersburg och Dorpat. (Ang. gradmätningarna i Finland samt evang.-protestant i ska kyrkan inom kejsaredömet).
  Åbo Tidningar nro 43
 4. 4 Om de uti Finland för astronomiskt ändamål skedda triangelmätningarna.
  Borgå Tidning nro 82
 5. 5 Om mätningen af meridianbågen från ön Hogland i Finska viken till Torneå.
  Helsingfors Morgonblad nro 62
 6. 6 Nelismitta. (Selitys, mitä nelismitalla ymmärretään.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 4
 7. 7 Ännu ett ord om qvadratens förvandling till cirkel. (Se nästföreg. n:r.) C. Cdr.
  Wiborg nro 42
 8. 8 En anmärkning. (Om kvadratens förvandling till cirkel. af C. Cdr. Wbg n:r 42.)
  Wiborg nro 44
 9. 9 Miscell. (-78. Hvad är en decillion?)
  Helsingfors Tidningar nro 84
 10. 10 (Ins.) (Om kompassens diviations afskaffande.) K.F. Sundman.
  Finlands Allmänna Tidning nro 167
 11. 11 (Ins.) Arithmetiska problemer. X.
  Helsingfors Tidningar nro 115
 12. 12 (Ins.) Också ett arithmetiskt problem. En verklig silfverrubel?
  Helsingfors Tidningar nro 147
 13. 13 Astronomiskt geometriska mätningar i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 109
 14. 14 (Wasa gradmätningar öfver staden anställes.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 78
 15. 15 En egenhet hos talet trettiosju.
  Trollsländan nro 1
 16. 16 Egenheter hos talet 12, 345, 679.
  Trollsländan nro 28
 17. 17 Om behandlingen af likformighets läran i den elementära geometrin. J.E.B.
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 5
 18. 18 Longitudsbestämning mellan observationerna i Hfors och Sthlm.
  Åbo Underrättelser nro 101
 19. 19 Om behandlingen af proportionsläran uti elementargeometrin. J.E.B.
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 2
 20. 20 1. Läran om parallella linier. E.B.
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 6