1. 1 Finlands granitlager undersökt af ryske mineralogen Braun.
  Nya Pressen nro 18
 2. 2 Sjömätningar i Bottniska viken.
  Nya Pressen nro 155
 3. 3 Miten hiekkajyvä kuleksii ja muuttuu. (jatk.)
  Oulun Lehti nro 25
 4. 4 Kuinka kalliot ja kalliolohkareet kulkevat.
  Sanomia Turusta nro 3
 5. 5 Kalliolohkareen eriskummalliset kesämatkustukset. Veden vaellukset ja muuttumiset.
  Sanomia Turusta nro 8
 6. 6 Vesikulkujen merkitys.
  Sanomia Turusta nro 14
 7. 7 Ilmataulu. (Ilmaennustuksia.) S:m.
  Sanomia Turusta nro 259
 8. 8 Talvi ja kesä pohjoisissa napamaissa.
  Tampere nro 88
 9. 9 Lyyjykivi ja timantti.
  Turun Lehti nro 80
 10. 10 Tulivuoret.
  Turun Lehti nro 84
 11. 11 Väderlekstabell för nov. o. dec. 1884.
  Åbo Underrättelser nro 300
 12. 12 Om väderlekskartor och deras användbarhet. (forts.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 254
 13. 13 (Hangö. Klimatet.) H.
  Folkwännen nro 252
 14. 14 Termometern och barometern. (forts.)
  Folkwännen nro 265
 15. 15 Finlands geologiska undersökning.
  Helsingfors Dagblad nro 64
 16. 16 Naturvetenskaplig krönika. Spektroskopet i meteorologins tjänst. XIV: A.R.
  Helsingfors Dagblad nro 282
 17. 17 Skogen och klimatet.
  Nya Pressen nro 305
 18. 18 Ilmakartoista ja niiden käytöllisyydestä. (jatk.)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 254
 19. 19 De högre luftkretsarna. (Vetenskaplig krönika.)
  Wiborgsbladet nro 143
 20. 20 Om smergel och dess teknik (För Å.T.) O. A-n.
  Åbo Tidning nro 210