1. 1 Maan-piirin paikkakuntain tiedustuxesta. (Suomen maatiedettä.)
  Suomenkieliset Tieto-Sanomat nro 23
 2. 2 Uplysningar i Finlands Geografie. (H.G. Porthan). Efter J.C. Grahn och J. Frosterus.
  Åbo Tidningar nro 23
 3. 3 Ny upptäkt i geografin.
  Åbo Tidning nro 8
 4. 4 ön Trenidad. öfv. Orig. i Allgemeine Zeitung 1801 n:o 304.
  Åbo Tidning nro 2
 5. 5 En ny stad under jorden. (Medelst gräfning har man funnit vid Neuwied i Tyskland en hel romersk stad.)
  Åbo Tidning nro 29
 6. 6 Om Tobolsk. Kotzebue. Öfv.
  Åbo Tidning nro 92
 7. 7 Om Sibiriens produkter.
  Åbo Tidning nro 96
 8. 8 St. Helena. Öfv.
  Åbo Tidning nro 50
 9. 9 Cirknitzer Sjön (i Hertigdömet Krayn; sjön är tidtals torr).
  Åbo Tidning nro 63
 10. 10 Finnlands förnemsta vattendrag.
  Åbo Tidning nro 95
 11. 11 Om historiska kartor.
  Åbo Tidning nro 6
 12. 12 Påsk-ön.
  Åbo Tidning nro 22
 13. 13 Om Kairo. Orig. af Denon.
  Åbo Tidning nro 29
 14. 14 Grottan på Antiparos.
  Åbo Tidning nro 59
 15. 15 Ön Panagrà. Orig. af Sannini.
  Åbo Tidning nro 60
 16. 16 Den naturliga bron i Virginien.
  Åbo Tidning nro 95
 17. 17 Om Ceylon. Orig. af Hugh Boyd.
  Åbo Tidning nro 29
 18. 18 Den Schlesiska Syndafloden. (Naturrevolution i Schlesien.) Orig. af Kotzebue
  Åbo Tidning nro 82
 19. 19 Om Hindus. Orig. af Le Goux de Flaix i Allgem. Geographische Ephemeriden 1804.
  Åbo Tidning nro 26
 20. 20 Ön Maderas upptäckt.
  Åbo Tidning nro 73