1. 1 Godbitar om Finland. (Om viktigheter i uppsatser om Finland införda i ryska tidningar.)
  Borgå Tidning nro 27
 2. 2 Vigtiga nyheter f rå den inhemska politiska horizonten enl. tidn. fr. H-fors.
  Vasabladet nro 11
 3. 3 Kopistens krönika. (Politik.)
  Papperslyktan nro 7
 4. 4 Kopistens krönika. (Politiken.)
  Papperslyktan nro 20
 5. 5 Med anl. af art. i Lbl: Finska förhållanden och Svenska pressen.
  Barometern nro 5
 6. 6 Ett ord i dagens frågor. (Med anl. af art. i Lbl. Finska förhållanden och svenska pressen.)
  Barometern nro 13
 7. 7 Nov. Wr. om Finlands autonomi.
  Finland nro 216
 8. 8 Pet. Wjäd. om de finska privilegierna.
  Finland nro 217
 9. 9 Finland i den ryska pressen. (I Novosti ett bref af d:r Julius Krohn i anl. af ryska pressens utfall emot Finlands politiska ställning.) (forts.)
  Finland nro 237
 10. 10 Om Finlands otacksamhet mot Ryssland i ett ryskt blad.
  Hufvudstadsbladet nro 49
 11. 11 I ett Peterburgskt blad omnämnes Finlands otacksamhet mot Ryssland.
  Morgonbladet nro 48
 12. 12 H.D:s för d. 3 maj anmärkning om Mbls för d. l maj uttalande i krysserifrågan är abefagad.
  Morgonbladet nro 103
 13. 13 Dagbladets stora manöver mot Morgonbladet under kryssareflaggan. (Dbl. n:o 119 och Mbl. n:o 97.)
  Morgonbladet nro 106
 14. 14 Om församlingsfrihet.
  Uleåborgs Tidning nro 12
 15. 15 Ryska pressen om Finland. ( Novoje Wremja om Finlands förhållande till Ryssland.)
  Nya Pressen nro 285
 16. 16 I Journal de S:t Petersbourg en korrespondens från H:fors som bl. a. upptar till vederläggning några den ryska pressens riktiga framställningar om Finland.
  Nya Pressen nro 296
 17. 17 Suomen laillista erikoisasemaa vastaan.
  Savo nro 106
 18. 18 Kuoipo. (Venäjän sanomalehdistön hyökkäyksistä Suomea vastaan.)
  Savo nro 125
 19. 19 Valtiollinen asemamme ja sen perustus. (jatk.)
  Savonlinna nro 3
 20. 20 Savonlinnasta. (Suomen valtiollisesta asemasta.)
  Savonlinna nro 51