1. 1 Kuinka voimakas sydän on. (Sydämen lyönnistä.)
  Turun Lehti nr 30
 2. 2 Nälkä. (Ruuansulatuksesta.)
  Turun Lehti nr 44
 3. 3 Ruoan sulatuksemme. (tr. Lewisin kirj.) E. C.
  Ilmarinen nr 33
 4. 4 Ihmisruumis ja kuolema.
  Kokkolan Lehti nr 42
 5. 5 Mäns och kvinnors luktorgan.
  Åbo Tidning nr 22
 6. 6 Venster och höger. (Om påståendet att högra handen skulle vara skickligare än den vänstra.) Högerhänt.
  Finland nr 223
 7. 7 Allmännyttigs. Om sömn och sömnlöshet.
  Norra Posten nr 69
 8. 8 Unet. (Niiden merkityksestä tärkeitten tapausten sattuessa ihmiselämässä.) A. L.
  Suomi nr 8
 9. 9 Totuuden taitelu. Anatomiia ja lääketiede.
  Savo nr 127
 10. 10 Aistin arvo olemuksellemme.
  Tapio nr 14
 11. 11 Om människans sjelfförbränning.
  Folkwännen nr 6
 12. 12 Något om andning.
  Borgåbladet nr 34
 13. 13 Ihmisen kuulosta. (jatk.)
  Ilmarinen nr 4
 14. 14 Unessa-toiminnasta.
  Ilmarinen nr 27
 15. 15 Wetenskaplig krönika. (Muskelkraft.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr 89
 16. 16 Wetenskaplig krönika. (En viktig upptäckt rörande hjärnans förrättningar.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr 245
 17. 17 Vetenskaplig krönika. V. (Den graviska metoden i fysiologin.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr 212
 18. 18 Uni ja unissa käyminen. (jatk.)
  Uusi Suometar nr 14
 19. 19 Eläintiedettä. Hengitys ja hengityselimet.
  Helsingin Wiikko-Sanomia nr 12
 20. 20 Sananen verestä ja sen liikunnoista. M. L-n.
  Helsingin Wiikko-Sanomia nr 42