1. 1 Kuinka voimakas sydän on. (Sydämen lyönnistä.)
  Turun Lehti nr. 30
 2. 2 Nälkä. (Ruuansulatuksesta.)
  Turun Lehti nr. 44
 3. 3 Ruoan sulatuksemme. (tr. Lewisin kirj.) E. C.
  Ilmarinen nr. 33
 4. 4 Ihmisruumis ja kuolema.
  Kokkolan Lehti nr. 42
 5. 5 Mäns och kvinnors luktorgan.
  Åbo Tidning nr. 22
 6. 6 Venster och höger. (Om påståendet att högra handen skulle vara skickligare än den vänstra.) Högerhänt.
  Finland nr. 223
 7. 7 Allmännyttigs. Om sömn och sömnlöshet.
  Norra Posten nr. 69
 8. 8 Unet. (Niiden merkityksestä tärkeitten tapausten sattuessa ihmiselämässä.) A. L.
  Suomi nr. 8
 9. 9 Totuuden taitelu. Anatomiia ja lääketiede.
  Savo nr. 127
 10. 10 Aistin arvo olemuksellemme.
  Tapio nr. 14
 11. 11 Om människans sjelfförbränning.
  Folkwännen nr. 6
 12. 12 Något om andning.
  Borgåbladet nr. 34
 13. 13 Ihmisen kuulosta. (jatk.)
  Ilmarinen nr. 4
 14. 14 Unessa-toiminnasta.
  Ilmarinen nr. 27
 15. 15 Wetenskaplig krönika. (Muskelkraft.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr. 89
 16. 16 Wetenskaplig krönika. (En viktig upptäckt rörande hjärnans förrättningar.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr. 245
 17. 17 Vetenskaplig krönika. V. (Den graviska metoden i fysiologin.) R. T.
  Helsingfors Dagblad nr. 212
 18. 18 Uni ja unissa käyminen. (jatk.)
  Uusi Suometar nr. 14
 19. 19 Eläintiedettä. Hengitys ja hengityselimet.
  Helsingin Wiikko-Sanomia nr. 12
 20. 20 Sananen verestä ja sen liikunnoista. M. L-n.
  Helsingin Wiikko-Sanomia nr. 42