1. 1 Älä kasvata pettureita. (Ammattiveijareista.) J. V. H.
  Satakunta nro 75
 2. 2 Yrkesföreningarnas fullmäktiginstitution. (Med anl. af en art. i N. Pr. för 18. aug.)
  Nya Pressen nro 232
 3. 3 Ammatin valitsemisesta sananen.
  Kaiku nro 92
 4. 4 Jäävinalaisuus. (Yhteiskunnallisissa luottamustoimissa ja viroissa otettava jäävinalaisuus lukuun.)
  Uusi Suometar nro 108
 5. 5 Några ord till Finlands näringsidkare. (Näringsidkarnes bristande intresse för föreningsmöten och almänna frågor.) V. v. W.
  Helsingfors Dagblad nro 132
 6. 6 Något om fackföreningar. (forts.)
  Folkwännen nro 226
 7. 7 Bättre arbetsförtjänst åt våra yrkesidkare. M. W.
  Nya Pressen nro 123
 8. 8 Yrkesföreningarnes fullmäktiginstitution.
  Nya Pressen nro 223
 9. 9 Yrkesmoral. I. (I anl. af prof. F. Sarceys i Grenoble uttalande.) A. M.
  Finland nro 234
 10. 10 Ammatin valitsemisesta sananen.
  Karjalatar nro 65
 11. 11 Om kontroll vid vissa näringsyrkens utöfvande.
  Fredrikshamns Tidning nro 52
 12. 12 Työmiehen mietteitä. (Ammattiyhdistysten perustamisesta.) S-n.
  Sanomia Turusta nro 29