1. 1 Anmälan om tvenne utkomna lithografiska arbeten: H.M. Kejsarens porträtt af Liewendahl, Runebergs porträtt af Knutson.
  Helsingfors Tidningar nro 97
 2. 2 Tyrväällä kuoli maanviljelijä K.F. Rautajoki.
  Aura nro 101
 3. 3 Jordbrukaren, landtdagsmannen Karl Fabian Rautajoki afled i Tyrvis.
  Hufvudstadsbladet nro 103
 4. 4 Valtiopäivämies, rustitilallinen Kaarle Rautajoki Tyrväässä kuollut.
  Lounas nro 35
 5. 5 Viktuåliehandlanden Johan Rautalin begrofs sistl. söndag.
  Åbo Tidningar nro 41
 6. 6 Garfvaregesällen Henrik Rautell afled i H:fors.
  Folkwännen nro 224
 7. 7 Karvarinkisälli Henrik Rautell kuoli Helsingissä.
  Uusi Suometar nro 223
 8. 8 Åbo. Kommerserådet F. Rettig låtit dela ut ved åt stadens fattiga.
  Åbo Tidning nro 40
 9. 9 Kontoristen K.A.K. Rettig afled i Kairo.
  Åbo Underrättelser nro 31
 10. 10 Brukspatron P.C. Rettig ++ i Gefle.
  Åbo Underrättelser nro 150
 11. 11 Weckorapport. (Kommerserådet P.C. Rettig död.)
  Vikingen nro 35
 12. 12 Senatsledamöternas festmåltid för Rokassowski.
  Finlands Allmänna Tidning nro 16
 13. 13 Borgerskapets afskedsadress till Rokassowskij.
  Finlands Allmänna Tidning nro 28
 14. 14 (l går bal för General Rokassowskij.;
  Helsingfors Tidningar nro 5
 15. 15 Med anl.af Vasa lasarettsmålet. (Mot dr. Runeberg och sjukatöterskan Sofia Reinholm.)
  Finland nro 10
 16. 16 Herr R. Runeberg, kommissarie vid expositionen i Paris, erhållit utmärkelsetecken.
  Helsingfors Dagblad nro 220
 17. 17 Finlands kommissarie vid verldsutställningen i, Paris hr. R. Ru-neberg är utnämnd till officer af franska Hederslegionen.)
  Morgonbladet nro 251
 18. 18 Finska expositionskommisarien i Paris ingeniör Runeberg återv:
  Helsingfors Dagblad nro 19
 19. 19 Ranskan hallitus antanut insinöri R. Runebergille kunnialegionan ritarikunnan upserimerkin.
  Sanomia Turusta nro 30
 20. 20 Teknisk byrå Vega öppnad i Petersburg af ingeniör Rob. Runeberg.
  Morgonbladet nro 109