1. 1 Fredrika Bremers byst modellerad af prof. Qvarnström utbjudes till subskription.
  Åbo Underrättelser nro 11
 2. 2 Medalj åt uppsyningsmannen vid Wiborgs tullkammare E. Qvarnström.
  Helsingfors Dagblad nro 115
 3. 3 Landtdagsman Gustaf Adolf Qvarnström afled i H:fors.
  Folkwännen nro 19
 4. 4 Kiitoslause kaupungin voudin hra kauppias Adolf Qvickin toimesta Kuopiossa.
  Tapio nro 24
 5. 5 Helsingfors. (Storbrittaniske undersåten Kofferdi-Skepparen R. Qvinte n, erhållit Guldmedalj för räddning af Finsk Skeppare och besättning, som lidit skeppsbrott. )
  Åbo Tidningar nro 51
 6. 6 Wiborg. Fröken Betsy Qvist aflagt tentamen för laudatur i filosofiekandidatexamen.
  Helsingfors Dagblad nro 316
 7. 7 D:r Qvist kvarstår i redaktionen för Viborg.
  Åbo Tidningar nro 9
 8. 8 Helsingin terveyslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin lääkäri C. Qvis t.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 26
 9. 9 H:fors. Dr. C. Qvist återvändt från utlandet.
  Hufvudstadsbladet nro 301
 10. 10 (Dr. C. Qvist erhållit reseunderstöd 800 mk.
  Nya Pressen nro 175
 11. 11 D:r C. Qvist reser utrikes för att studera kommunal sjukhus inrättningar.
  Nya Pressen nro 198
 12. 12 Wattenstatistik anstäld af ing. E. Qvisti H:fors stad och dess brunnar.
  Hufvudstadsbladet nro 145
 13. 13 Senati antanut opettajattarelle S.K. Qvist ille apurahan pedagogillisten opintojen harjoittamista varten ulkomailla.
  Suomen Teollisuuslehti nro 123
 14. 14 Senati antanut matka-apurahan opettajattarelle S.K. Qvistille.
  Uusi Suometar nro 122
 15. 15 Finnar i kriget. Öfverstelöjtn. E.O. v. Qvante n, kapt. Knieper, underlöjtn. Winter, löjtn. Stackelberg och underlöjtn. Björling sårade.
  Helsingfors Dagblad nro 344
 16. 16 Öfverstelöjtnant v. Qvanten haft företräde hos H.M.
  Helsingfors Dagblad nro 79
 17. 17 Underrättelse från diktaren v. Qwanten.
  Helsingfors Tidningar nro 19
 18. 18 Landsman i utlandet. E.v. Qvanten sv. konungens bibliotekarie.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 19. 19 Resande. Kungl. bibliotekarien Emil v. Qvanten.
  Helsingfors Dagblad nro 187
 20. 20 Resande. Emil von Qvanten passerat Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 140