1. 1 Ang. passagerare-effekters visitation.
  Helsingfors Dagblad nro 86
 2. 2 Tullvisitation af ångbåtspasagerares fr. Sverige effekter
  Hufvudstadsbladet nro 86
 3. 3 Anmärkning om tullvisitation å ångb. Constantin.) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nro 211
 4. 4 Bidrag till frågan om tullbesigtning af passageraregods.) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nro 256
 5. 5 Om upphöfvandet af stadgar rörande tull för varupaketter.
  Åbo Underrättelser nro 118
 6. 6 (I anl. af en korresp.s från Österbotten klagan öfver olägenhet af tull formaliteter vid varutransport å ångbåtar.) -g.
  Åbo Underrättelser nro 80
 7. 7 Insända fågor. (Ang. tullförvaltarens skyldigheter o. rättigheter vid tullvisitationer.) - Skeppare o. Resande
  Morgonbladet nro 144
 8. 8 Ett förslag i anl. af tullvisitation å passagerare ångbåtar.) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nro 232
 9. 9 I sättet för förtullningen af passageraregods, som resande vid sin ankomst till landet medför, kommer en förändring att vidtagas.
  Helsingfors Dagblad nro 59
 10. 10 Tullvisitation med Sthlm - Åbo resandes kappsäckar.
  Åbo Underrättelser nro 101
 11. 11 Om tullbesigtning af passagerare mellan Åland o. Åbo.) (Polemik följer.)
  Åbo Underrättelser nro 127