1. 1 Finlands tulltariff och tullinkomster samt handelsrelationer med Ryssland. III IV (Forts.) ..X
  Hufvudstadsbladet nro 77
 2. 2 Miten kävisi jos Suomella olisi sama tullitaksa kuin Venäjällä?
  Lounas nro 24
 3. 3 Handels- och tullförhållandena till Ryssland. (Forts.)
  Nya Pressen nro 76
 4. 4 Tullioloistamme.
  Uusi Suometar nro 33
 5. 5 Om Tullbestämningarnes inflytande på industrien.
  Åbo Tidningar nro 18
 6. 6 Åbo. (En handelsfråga, ny tulltariff, yttranden i Wbg .)
  Åbo Tidningar nro 34
 7. 7 Uusi tullitaksa.
  Hämäläinen nro 15
 8. 8 Ytterligare i frågan om rättigheten att reglera tulltaxan. S-n.
  Åbo Underrättelser nro 13
 9. 9 Tullfrihet för skeppsbyggnadsmaterialier.
  Helsingfors Tidningar nro 29
 10. 10 (Ins.) Angående tullen å bomullsgarn. -X.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 7
 11. 11 (Nya tulltaxan.) R.T.
  Finlands Allmänna Tidning nro 166
 12. 12 Om förändring i tulltaxan.
  Helsingfors Dagblad nro 39
 13. 13 Den nya tulltaxan.
  Helsingfors Dagblad nro 86
 14. 14 Den nya tulltaxan.
  Helsingfors Dagblad nro 168
 15. 15 Den nya tulltaxan.
  Wiborgs Tidning nro 26
 16. 16 Ins.) (Anm.: å tulltaxan.
  Hufvudstadsbladet nro 168
 17. 17 Konversation. (Tulltaxan ö. spellkort. Ang. ångf. Österbottens och Constantius Tuver.)
  Åbo Underrättelser nro 88
 18. 18 Muutama sana meidän tullitaksastamme.
  Satakunta nro 23
 19. 19 Krik-krik i Wasa, frågan om detta spels tullbehandling.
  Vasabladet nro 81
 20. 20 (Läh.) (Valitus että Ruotsinmaan tehtailiat ilman tullitta toimittavat Suomeen meijeriastioita.) Suomalaisia.
  Uusi Suometar nro 96