1. 1 Rahain puute. Taloin myyminen ryöstöhuutokaupalla.
  Tapio nro 47
 2. 2 (Wasa. Auktion å egendomen Benvik.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 117
 3. 3 (Gamlakarleby. Priset å Benvik egendom.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 122
 4. 4 Egendomskop vid Tavastehus kansli, flera.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 5. 5 Jordlägenheter i St Michels län försäljas för skuld till Sveriges och Finlands folk - Langmanska testamentet.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 6. 6 (Hemmansauktioner i Wasa län).
  Helsingfors Dagblad nro 182
 7. 7 Höflig fråga. (Ang. försäljning af landtegendom, värderin.) J.W.
  Hufvudstadsbladet nro 299
 8. 8 (Uittamon rustholli myyty.) Orten ej angifven.
  Hämäläinen nro 11
 9. 9 600 maatilaa myytävänä verorästeistä Waasan läänissä.
  Tapio nro 7
 10. 10 Auktion på 4 knifvar för kronans räkning.
  Vasabladet nro 44
 11. 11 Vuoksen rannalla olevia taloja myyty tehtaiksi.
  Ilmarinen nro 2
 12. 12 (Wiborg Häyrö egendom såld.) Wiedeman.
  Åbo Underrättelser nro 115
 13. 13 Tilain myöntiä Kuopion läänissä.
  Tapio nro 20
 14. 14 Egendomsköp. Mettä-Knuutila frälse hemman äfven kalladt Löfkulla i Kirveskoski by.
  Borgåbladet nro 10
 15. 15 (Korr.) (Kaskö Benviks egendom försåld.) ....t.
  Vasabladet nro 5
 16. 16 Tilan kauppa. Pukeron tila Terävälän kylässä.
  Ilmarinen nro 5
 17. 17 Ruissalon kartano myyty.
  Sanomia Turusta nro 27
 18. 18 Försåld egendom. Kiais Petersbergs allodialsäteri med Stafverkärrs frälsehemman.) (socken inte utsatt
  Åbo Underrättelser nro 292
 19. 19 Ylistölän talo myytiin.) (ei pitäjää
  Keski-Suomi nro 54
 20. 20 Muuttokannan eli Lehtiniemen maa Päijänteen rannalla on myyty.) (ei pitäjää
  Päijänne nro 22