1. 1 Furuhjelm, O.; Om socken-föreningar till underlättande af afsättning för landtmanna-varor.
  Folkwännen nro 40
 2. 2 Konsumtionsföreningar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 226
 3. 3 Om konsumföreningar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 194
 4. 4 Arbetsgifvare och arbetstagare. (Grundandet af sparkassor och konsumföreningar.) (forts.) 1,1,1.
  Hufvudstadsbladet nro 166
 5. 5 Työväen ruokatavarain kauppayhdistyksistä.
  Savo nro 87
 6. 6 Silmäyksiä. (Ostoyhtiöitä työväkeä varten.)
  Hämäläinen nro 81
 7. 7 Tampere. (Huuto hallitukselle markkinoiden poistamiseen.)
  Tampereen Sanomat nro 146
 8. 8 Landskommunernakonsumtionsföreningar. (Om bildandet af konsumtionsföreningar på landet.)
  Östra Finland nro 116
 9. 9 Oulun seudun maanmiesten kauppayhtiön sääntöehdotus. (jatk.)
  Kaiku nro 58
 10. 10 Mihinkä rahat ovat joutuneet? (Ylöllisyys. Kauppa-yhtiöitä kuntiin.) -s.-n.
  Kaiku nro 65
 11. 11 Wiip. San. toim:lle. Yhtiö-kaupasta. I. (Maalla) P.K.
  Wiipurin Sanomat nro 55
 12. 12 Något om konsumföreningar. I.
  Östra Finland nro 301
 13. 13 Ravintoyhdistykset. (Niiden tarkoitus.) (jatk.)
  Turun Lehti nro 114
 14. 14 Kauppayhtiöitä maaseuduille. (jatk.)
  Aura nro 248
 15. 15 Kauppa-osakeyhtiöt. (Kauppa-osakeyhtiöiden perustaminen maalaiskunnissa.)
  Uusi Suometar nro 285
 16. 16 Muutamia sanoja maalaiskauppayhtiöistä.
  Aura nro 117
 17. 17 Yhtiökaupoista. (jatk.)
  Karjalatar nro 3
 18. 18 Työväen ja kunnan kauppayhtiöstä. n.
  Päivän Uutiset nro 166
 19. 19 Työväen kauppayhtiöistä.
  Raahen Sanomat nro 13
 20. 20 Maalaiskuntien kauppayhtiöistä. (jatk.)
  Turun Lehti nro 58