1. 1 Vieläkin viljatullista sananen. J.R.
  Oulun Lehti nro 99
 2. 2 Viljatulli ja kansain terveys.
  Savo nro 133
 3. 3 Viljatullista.
  Tapio nro 75
 4. 4 Olisiko viljatulli suotava maallemme? (jatk.)
  Turun Lehti nro 39
 5. 5 U.S:n Toimitukselle. (Viljatullin asettaminen hyödyksi työkansalle.) P.S.
  Uusi Suometar nro 31
 6. 6 Spanmåls- och sockertullarna. C.O.B.
  Wasa Tidning nro 150
 7. 7 I fråga om spannmåls tull.
  Östra Finland nro 250
 8. 8 Vieläkin viljatullista.
  Aamulehti nro 5
 9. 9 Nyttan af spanmålstullar.
  Folkwännen nro 15
 10. 10 II. Spanmåls tullen. Spannmåls tullen skulle betunga all öfrig produktion inom landet o. försvåra konkurenssen med utlandet. - Vid missväxt år skulle man nödgas temporärt upphäfva spannmåls tullen. Landet skulle förlora på införandet af spannmåls tull.
  Helsingfors Dagblad nro 12
 11. 11 I. Spannmåls tull eller fri införsel? (Spannmåls tullen åsyftar åkerbrukets upphjelpande. Den drabbar främst den obesuttna arbetare befolkn. Hvarför frihandel förordas såsom mera nationalekonomiskt. - Spannmåls tull ecisterar ej i Engl.) H.T.
  Helsingfors Dagblad nro 50
 12. 12 II. Spanmåls tull eller fri införsel. (Uppmuntran att genom förädling af seden och utjämnande af den stora skattebörda, som hvilar på det jordbrukande ståndet, åstadkomma en uppblomstring i landets moder näring jordbruket. - Resultatet nås bättre genom fri införsel.) H.T.
  Helsingfors Dagblad nro 50
 13. 13 Viljatulli ja vaivaishoito. Koivu.
  Kaiku nro 17
 14. 14 Kauppinen, Krister: Viljatulli-asiasta.
  Karjalatar nro 15
 15. 15 Viljatulli-asiassa (oli kokous Jkylässä.)
  Keski-Suomi nro 29
 16. 16 Vid Tfors arbetareförenings möten behandlats frågan om spanmåls tullen.
  Nya Pressen nro 77
 17. 17 Kirje Jyväskylästä. (Kokous viljatullin asettamisesta Suomeen.) -n.
  Päivän Uutiset nro 85
 18. 18 Maamiehen mietteitä. (Viljatulli.) T.A.
  Savo nro 2
 19. 19 Kysymys viljatullista.
  Turun Lehti nro 24
 20. 20 Viljatullista. Keski-Suomalainen
  Uusi Suometar nro 49