1. 1 Svensk-norska generalkonsulers kungörelse om tullförhållandenas ordning mellan Finland och Sverge Norge.
    Åbo Tidningar nro 31
  2. 2 En återblick på det förflutna. (Nya Tullsystemet.)
    Wasa Tidning nro 2
  3. 3 Taxa efter hvilken en Rubel silfver beräknas vid tullumgäldernas erläggande.
    Finlands Allmänna Tidning nro 54