1. 1 Suomen tullikysymyksessä. (Suomen ja Venäjän välisestä tullista.)
  Karjalatar nro 3
 2. 2 Kirje Helsingistä. (Sanomalehdistömme kirjoituksista tullikysymyksen johdosta.)
  Mikkelin Sanomat nro 42
 3. 3 Vår sväfvande tullfråga. (Finlands handels förbindelser med Ryssland.)
  Nya Pressen nro 6
 4. 4 (Korr.) (Fredrikshamn. Inspektion å tullestationerna Pitkäpaasi och Aspö.) E.R.
  Wiborgs Tidning nro 83
 5. 5 Utländskt silfvermynt vid erläggande af tullumgälder.
  Folkwännen nro 2
 6. 6 En bit statistik. (Några ord om tullinkomsterna i Finlands städer.) 1,1,1,
  Hufvudstadsbladet nro 118
 7. 7 Om förtullning af varor
  Helsingfors Dagblad nro 138
 8. 8 Om transport af oförtullade varor.
  Helsingfors Dagblad nro 59
 9. 9 Tullkammarns skyldighet att qvarhålla varor för obetalad frakt.
  Helsingfors Dagblad nro 289
 10. 10 På spåren. Försnillning vid finska tullen i Petersburg.
  Östra Finland nro 125
 11. 11 Tullfrågan.
  Morgonbladet nro 16
 12. 12 Hfors den 4 juli. (Skördeutsigter. Stegradt trafikbehof vid jernvägen. Tullintradernas ökning.)
  Helsingfors Dagblad nro 177
 13. 13 Suomalais-venäläinen tulliasia.
  Aamulehti nro 41
 14. 14 På lördagsqvällen. (Tullfrågan.) Primus
  Helsingfors nro 67
 15. 15 H:fors d. 17 nov. (Revisionen af tullförhållandena mellan Finland och Ryssland.)
  Helsingfors Dagblad nro 314
 16. 16 Suomalais-venäläinen tulliasia.
  Ilmarinen nro 58
 17. 17 Tulli-suhteet Suomen ja Wenäjän välillä.
  Ilmarinen nro 106
 18. 18 Tullfrågan från politisk synpunkt. (Huruvida Finland mot Ryssland bör upprätthålla en skild tullgräns eller icke.)
  Nya Pressen nro 352
 19. 19 Tulli-suhteet Suomen ja Venäjän välillä.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 210
 20. 20 Ranskalainen käännös U.S. kirjoituksesta Venäjän tullirajasta : La frontiére dowanier entre la Russie et le Grand-duché de Finlande.
  Uusi Suometar nro 68